Mecliste Unakıtan ile muhalefet arasında söz düellosu yaşandı

Meclis Genel kurulunda konuşan Maliye Bakanı Kemal Unakıtan ile muhalefet milletvekilleri arasında söz düellosu yaşandı.

Kürsüdeki konuşması sırasında milletvekilleriyle en fazla konuşan Bakan ünvanını alan Unakıtan’ın konuşması sırasında sık sık hem kendisi hem de milletvekilleri güldü. Unakıtan, AK Parti dönemini çok fazla överek, ‘ Ama tabii bu, AK Parti farkı. ‘AK Partiden önce’,’AK Partiden sonra’? Hani var ya ‘Milat’tan Önce’, ‘Milat’tan Sonra’ onun gibi bir şey’ deyince, MHP’li Muharrem Varlı, ‘Denizler ve dağlar da sizin eseriniz zaten Sayın Bakan’ sözleriyle karşılık verdi. Unakıtan’ın çocuklarının işlerini savunurken, milletvekillerinin çocuklarıyla kıyaslaması üzerine, CHP Akif Ekici, ‘Bizim çocukların rüşvet alma imkânı yok’, MHP’li Necati Özensoy da, ‘Özel ithalat izni alamazlar’ dedi.

Maliye Bakanlığı’nın 2008 yılı bütçesinin Çarşamba günü görüşülmesi sırasında Meclis Genel Kurulu’nda konuşan Maliye Bakanı Kemal Unakıtan ile muhalefet milletvekilleri arasında söz düellosu yaşandı. Kürsüdeki konuşması sırasında milletvekilleriyle en fazla konuşan Bakan unvanını alan Unakıtan’ın konuşması sırasında söylediklerine sık sık hem kendisi hem de milletvekilleri güldü

Unakıtan, AKP dönemini çok fazla överek, ‘ Ama tabii bu, AK Parti farkı. ?AK Parti’den önce’, ?AK Parti’den sonra’? Hani var ya ?Milattan önce’, ?Milattan sonra’ onun gibi bir şey’ deyince, MHP’li Muharrem Varlı, ‘Denizler ve dağlar da sizin eseriniz zaten Sayın Bakan’ sözleriyle karşılık verdi. Varlı, ‘Masal anlatmayın, masal; gerçekleri söyleyin’ diye seslenirken, Unakıtan’ın çocuklarının işlerini savunurken, milletvekillerinin çocuklarıyla karşılaştırması üzerine, CHP’li Akif Ekici, ‘Bizim çocukların rüşvet alma imkânı yok’, MHP’li Necati Özensoy da, ‘Özel ithalat izni alamazlar’ dedi.

Maliye Bakanı Unakıtan’ın Meclis kürsüsünden milletvekilleriyle arasında geçen söz düellosunun bazı bölümleri şöyle:

– ‘AMERİKALILAR BAKIYOR SİZE’ –

Maliye Bakanı Kemal Unakıtan- Yani, eskiden, Türkiye’nin yüzüne bile bakmıyorlardı. Ee, bu kadar bütçesi açık olan adama, ondan sonra, efendim, enflasyonu bu kadar yüzde 100’lere yaklaşmış bir ülkeye, faizleri bilmem ne olan ülkeye kim bakar Allah aşkına?

MHP’li Mehmet Ekici – Amerika bakıyor size!

Maliye Bakanı – Bakmaz. O zaman yabancı sermaye geliyor muydu?
Gelmez, gelmez.
MHP’li Muharrem Varlı – Amerika iyi bakıyor size!

Maliye Bakanı – Çünkü, ülkedeki ekonomide istikrar yok, ülkedeki ekonomide güven yok.

DSP’li Hasan Macit – Amerika hangi istihdamı sağladı?

Maliye Bakanı – Şimdi, çok şükür, ülkeye?

DSP’li Macit – Hangi istihdamı sağladı yabancı sermaye?

– ‘MÖ-MS GİBİ, AKP’DEN ÖNCE-AKP’DEN SONRA’ –

Maliye Bakanı – Ama tabii bu, AK Parti farkı. “AK Partiden önce”, “AK Partiden sonra” var ya “Milat’tan Önce”, “Milat’tan Sonra” onun gibi bir şey.

MHP’li Muharrem Varlı – Denizler ve dağlar da sizin eseriniz zaten Sayın Bakan.

Maliye Bakanı – Şimdi, değerli arkadaşlar, bakınız, mali politikalarda?

– ‘YUMARTA’NIN KDV’Sİ DÜŞTÜ MÜ?’

Maliye Bakanı – Ondan sonra gelir vergisi aynı şekilde, üst tabanını ta 35’lere kadar düşürdük.

Efendim, KDV’ye geldiğimiz zaman KDV’yi düşürdük. Gıda da düşürdük mü 18’den 8’e? İlaçta düşürdük mü, sağlıkta düşürdük mü, düşürdük. Efendime söyleyeyim?

MHP’li Oktay Vural – Yumurtada düştü mü? Likit yumurta da düştü mü?

Maliye Bakanı ? (Gülerek) Gıda? Gıda? Hepsi gıda. Et, süt, yumurta, hepsi girer içine, gıdaya girer.

Efendim, millî eğitimde düşürdük mü arkadaşlar, düşürdük. (MHP sıralarından gürültüler)

MHP’li Vural – Elmasta da düştü?

– ‘MASAL ANLATMAYIN’ –

Maliye Bakanı – Şimdi, bakın, Avrupa’daki birçok ülkeden… Dün geldi, benimle bir Avrupalı gazeteci röportaj yaptı, “Bütçe açığı dediğimiz zaman, Fransa’nın bütçesi sizden daha kötü, İtalya’nın daha kötü, Belçika’nın daha kötü, Yunanistan’ın daha kötü.” dedi. Bunları bilin.

MHP’li Muharrem Varlı – Allah, Allah!

Maliye Bakanı – Ya 70 milyon duydu, bazı arkadaşlarımız hâlâ “Allah, Allah” diyor, hayret ediyorum. (AK Parti sıralarından gülüşmeler)
MHP’li Muharrem Varlı – Masal anlatmayın, masal; gerçekleri söyleyin.

– ‘YALAN SÖYLÜYOR’ –

AKP’li Veysi Kaynak – Sayın Başkan, Hatibi dinleyemiyoruz.

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri?

MHP’li Kadir Ural – Yalan söylüyor ama!

AKP’li Ömer Faruk Öz – Yalanı siz söylüyorsunuz.

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri?

Buyurun Sayın Bakan.

Maliye Bakanı – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Değerli arkadaşlar, öyle, oturduğunuz yerden laf atmakla “Yalan söylüyor” demekle bu işler olmuyor. Bak, burada rakamları veriyorum, yani rakam rakam geliyor.

– ‘BAŞBAKAN’DAN İYİSİN’ –

Maliye Bakanı- (?) Bütçesini iyi idare edemeyen ülkeler, o ülkeyi de idare edemezler demektir; bunun manası budur.

MHP’li Oktay Vural – Zaten, sen daha iyi idare edebilirsin Türkiye’yi Başbakandan!

Maliye Bakanı – Sizin bozduklarınızı düzeltmek için ancak kardeşim! (AK Parti sıralarından alkışlar)

MHP’li Mehmet Şandır – Hitabın çok hafif Sayın Bakan.

Maliye Bakanı – Beş yıl? Enflasyonu düşür, faizi düşür, bütçenin açığını kapat, sürdürülebilir büyümeyi sağla, borçları azalt? Az iş mi bunlar be kardeşim! Onları yaptık, şimdi de bunları yapıyoruz yani. (AK Parti sıralarından alkışlar) Her şey safha safha. Yani, bir usulü var bunun. (AK Parti sıralarından “Allah razı olsun.” Sesi) Sağ olun.

– UNAKITAN’IN ÇOCUKLARI-

Maliye Bakanı- (?) Hepinizin -Allah bağışlasın- çocukları var. Siz milletvekili oldunuz diye veyahut da -vakti zamanında Bakanlık yapanlarınız da var- Bakanlarınız oldu diye çocuklarınız işi bıraktı hadisesi oldu mu hiç? Yani biz Bakan olduk, çocuklar işi bıraktı, çocuklarınız işi bıraktı!

CHP Akif Ekici – Bizim çocukların rüşvet alma imkânı yok.

MHP’li Necati Özensoy – Özel ithalat izni alamazlar.

Maliye Bakanı – Söyleyin bana, deyin ki: “Bakan olanın çocukları iş yapmaz, milletvekili olanların çocukları iş yapmaz.” Haa, yanlış bir iş yaparsa getirilir, bunlar konuşulur. Bakınız, çocuklar yumurta sattı mesele oldu.

MHP’li Oktay Vural – Mısır ithal etti, mesele oldu.

Maliye Bakanı – Diyor ki burada şimdi konuşmacı arkadaşımız: “Yumurtayı likit yaptınız, pakete koydunuz.” diyor. Kötü mü yapmışlar? Hijyenik bir yumurta yapmışlar. Kötü mü yapmışlar yani? Ne olmuş? Ne var yani bunda?

MHP’li Oktay Vural – Alkışı hak ediyorsun valla, bravo!