Medya cinselliği özendirerek gençleri olumsuz etkiliyor

Cinsellik öğelerinin ön plana çıkarıldığı müzik, dergi, TV programları ve filmlere maruz kalan gençler, daha erken yaşlarda cinsel ilişkiye giriyor ve bu yolla bulaşan hastalıklara daha kolay yakalanıyor.

Kuzey Carolina Üniversitesi’nden Jane Brown başkanlığında bir grubun hazırladığı ve Amerikan Çocuk Bilimi Dergisi tarafından yayınlanan araştırma gençlerin daha fazla cinsel ilişkiye girmelerinin genç yaşta hamilelik olaylarının artmasına yol açtığını ortaya koydu.

Araştırma, Amerika’daki genç yaşta hamilelik oranının diğere gelişmiş ülkelere göre 3 ile 10 kat daha fazla olduğuna ve cinsel yolla bulaşan hastalıkların da gençlerde ciddi sağlık sorunları oluşturduğuna vurgu yaptı.

Araştırma, ebeveynlerin çocuklarına cinsellik konularında rehberlik etmemeleriyle ortaya çıkan boşluğun medya tarafından olumsuz yönde doldurduğunu belirtti.

“Gençler medya tarafından sunulan dünya görüşünü inanmaya başlıyor ve meydanın sunduğu toplumsal değerleri kabullenmeye başlayabiliyor,” denilen raporda, bu kişilerin cinsellik konusunda tamamen medya tarafından yönlendirildiği ifade edildi.

Aynı araştırma, medyada şiddet unsurunu artışına paralel olarak çocukların daha fazla şiddet içeren davranışlar sergilendiğinin de altını çizerek, cinsellik konusunda da gerekli girişimlerin yapılması gerektiğini dile getirdi.

Medyanın şiddet konusunda gençler üzerinde yaptığı etkiye atıfta bulunulan raporda, aynı medyanın cinsellik konusunda olumsuz etkililerinin ortaya çıkmasından sonra harekete geçilmesi hususunda geç kalınmaması gerektiğinin altı çizildi.