Melih Gökçek rahat bir nefes aldı

Uluslararası Para Fonu’yla (IMF) yollarını ayıran hükümet, borçlu belediyelere rahat nefes aldıracak.

1 Mart 2010 tarihinden sonra doğan borçları bulunmayan il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşların devlet, İller Bankası, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Hazine alacağı niteliğindeki borçlarından, her ay genel bütçe vergi gelirleri tahsilatı toplamı üzerinden ayrılacak paylarından yapılacak kesinti yüzde 25’le sınırlandı.Söz konusu kuruluşların, ilgili kanunlarca uzlaşma sağlanmış borçları, alacakları uzlaşma kapsamındaki özel hukuka tabi kuruluşlara olan ve 31 Aralık 2006 tarihi itibarıyla uzlaşma sağlanmamış borçları için, her ay genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılacak paylarından yapılacak kesinti oranı ise yüzde 40 olacak.

Büyükşehir Belediyeleri, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunların Bağlı Kuruluşlarının Borçlarına Karşılık Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilat Toplamı Üzerinden Ayrılacak Paylardan Yapılacak Kesintilere İlişkin Esaslar’ın yürürlüğe konulmasıyla ilgili Bakanlar Kurulu Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Kararla her ay genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden il özel idareleri ve belediyelere ayrılacak paylardan, 5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanunun 7’nci maddesinde tanımlanan borçlarına karşılık yapılacak kesintilerin oranı ve alacaklı kurumlar arasında dağılımına ilişkin hususları belirlendi. Buna göre il özel idareleri, belediyeler ile bağlı kuruluşların borçları ilgili kanunlarca uzlaşma sağlanmış borçlar; alacakları uzlaşma kapsamındaki özel hukuka tabi kuruluşlara olan ve 31 Aralık 2006 tarihi itibarıyla uzlaşma sağlanmamış borçlar; devlete, İller Bankası’na, Sosyal Güvenlik Kurumu’na olan ve hazine alacağı niteliğindeki borçlar şeklinde sınıflandırıldı.

-KESİNTİ ORANI-

İl özel idareleri, belediyeler ile bağlı kuruluşların ilgili kanunlarca uzlaşma sağlanmış borçları ve alacakları uzlaşma kapsamındaki özel hukuka tabi kuruluşlara olan, 31 Aralık 2006 tarihi itibarıyla uzlaşma sağlanmamış borçlarında, her ay genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılacak paylarından yüzde 40 kesinti yapılacak. Buna göre söz konusu kuruluşların alacaklarından yapılacak kesintilerin dağılımı şöyle olacak; “İlgili kanunlar çerçevesinde uzlaşma sağlanmış borçlar için yüzde 12.5, alacakları uzlaşma kapsamındaki özel hukuka tabi kuruluşlara olan ve 31 Aralık 2006 tarihi itibarıyla uzlaşma sağlanmamış borçlar için yüzde 2.5, devlete, İller Bankası’na, Sosyal Güvenlik Kurumu’na olan borçlar ile Hazine alacağı niteliğindeki borçlara, karşılık yüzde 85 şeklinde dağıtılacak.

İl özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşların devlete, İller Bankası’na, Sosyal Güvenlik Kurumu’na olan borçlar ile Hazine alacağı niteliğindeki borçlarından, kuruluşların 1 Mart 2010 tarihinden sonra doğan borcu bulunmaması halinde yapılacak kesinti yüzde 25 olacak.

Söz konusu borçlardan herhangi bir veya ikisine sahip olmayan il özel idaresi, belediye ve bağlı kuruluşların mevcut borçları için, söz konusu oranlar borçların kalan toplam oran içerisindeki ağırlığına göre hesaplanan oranları esas alınacak,,

-ALACAKLARIN TAHSİLİ SIRASI-

İlgili maddeler çerçevesinde uzlaşma sağlanmış borçlarda yapılan kesintilerin alacaklı kuruluşlar arasında eşit olarak paylaştırılacak ve her bir grup içindeki bütün alacaklı kurumların alacakları tahsil edildiğinde diğer gruba geçilecek. Alacak grupları şöyle olacak:

“-Birinci grup: Çevre ve Orman Bakanlığı, Darülaceze Müessesesi Müdürlüğü, Devlet Hastaneleri, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri, İl Sağlık Müdürlükleri, Karayolları Genel Müdürlüğü, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sağlık Ocakları, Samsun Hıfzıssıhha Enstitüsü Bölge Müdürlüğü, SEKA A.Ş., Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Türkiye Kızılay Derneği, Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Üniversite Hastaneleri, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Verem Savaş Derneği, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü.

-İkinci grup: Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik Kurumu (4/1-a Sigortalıları için), Sosyal Güvenlik Kurumu (4/1-c Sigortalıları için), İller Bankası Genel Müdürlüğü, Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğü.

-Üçüncü grup: Belediyeler, İl Özel İdareleri, Büyükşehir Belediyeleri, Bağlı Kuruluşlar, Belediye Birlikleri.

-Dördüncü grup: Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı.”

-ALACAKLILAR ARASINDA EŞİT DAĞITILACAK KESİNTİLER-

Alacakları uzlaşma kapsamındaki özel hukuka tabi kuruluşlara olan ve 31 Aralık 2006 tarihi itibarıyla uzlaşma sağlanmamış borçlar, devlete, İller Bankası’na, Sosyal Güvenlik Kurumu’na olan borçlar ile Hazine alacağı niteliğindeki borçlarından, kesintiler, alacaklı kuruluşlar arasında eşit olarak dağıtılacak.

Bu Esaslar kapsamındaki büyükşehir belediyeleri ve bağlı kuruluşlarından olan alacaklar, alacaklı kuruluşlar tarafından Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğüne, bunların dışında kalan il özel idareleri ve belediyeler ile bu belediyelerin bağlı kuruluşlarından olan alacaklar ise İller Bankası Genel Müdürlüğüne, söz konusu sınıflandırmaya uygun olarak bildirilecek. Büyükşehir belediyeleri ve bunlara bağlı kuruluşlardan olan alacaklar için Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünce büyükşehir belediye payından kesinti yapılırken, bu belediyelere İller Bankasınca 5779 sayılı Kanunun 5’inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca yapılan aktarımlar da dikkate alınacak.