Memur maaşına banka promosyonu zammı müjdsi

Banka promosyonlarını kullanımını standarda bağlayan Başbakanlık Genelgesi, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kamu çalışanlarının maaş ve ücretlerinin ödendiği bankalar tarafından sunulan promosyonların kullanımını standarda bağlayan Başbakanlık Genelgesi, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, dağıtılacak promosyonlar, ilgili banka tarafından personel adına açılan hesaba her personel için eşit tutarlarda aktarılmak suretiyle altı aylık periyotlarla ödenecek. Promosyonların tümünün personele dağıtılması ‘genel ilke’ olarak benimsenmekle birlikte, 3’te 1’ini geçmeyen bölümü, birim personelinin ihtiyaçları için kullanılmak üzere ayrılabilecek.

EN FAZLA 5 YIL

Aylık ücretlerin hangi banka aracılığı ile ödeneceği oluşturulacak 3 kişilik bir komisyon tarafından, istekli bankalardan teklif alınmak suretiyle tespit edilecek. Komisyon, kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili biriminin harcama yetkilisinin başkanlığında söz konusu birimde görev yapan toplam personelin en az yüzde 10’unun sendikalı olması halinde, yetkili sendikadan bir üye ile merkez teşkilatında üst yönetici; taşra teşkilatında ise o birimin bağlı bulunduğu bir üst amir tarafından ilgili birimde görev yapanlar arasından seçilecek bir üyeden oluşacak. Bankalar ile yapılacak protokollerin süresi 2 yıldan az, 5 yıldan çok olmayacak.

TAMAMI ÖDENMELİ

Bu arada, KESK, promosyonların tamamının kamu çalışanlarına ödenmesi gerektiğini belirterek, genelgeden önce yapılmış promosyon anlaşmalarının da bu çerçevede yeniden ele alınması gerektiğini kaydetti.