“Memur yoksulluğa mahkûm edildi”

Türkiye Kamu-Sen Nevşehir İl Temsilcisi Turgay Çetin yapılan toplu sözleşme ile memurların açlığa ve yoksulluğa teslim edildiğini, altına imza atanların da vebal altında bulunduğunu söyledi.

Türkiye Kamu-Sen Nevşehir İl Temsilcisi Turgay Çetin yapılan toplu sözleşme ile memurların açlığa ve yoksulluğa teslim edildiğini, altına imza atanların da vebal altında bulunduğunu söyledi.

Türkiye Kamu-Sen Araştırma Geliştirme Merkezi’nin yapmış olduğu 2013 Temmuz ayına ait Asgari Geçim Endeksi sonuçları açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu’ndan alınan Temmuz 2013 fiyatlarına göre yapılan araştırmada çalışan tek kişinin yoksulluk sınırı bin 800 TL olarak hesaplandı. Dört kişilik bir ailenin asgari geçim haddi ise 3 bin 600 lira olarak belirlendi. Sonuçlar, dört kişilik bir ailenin asgari geçim haddinin bir önceki aya göre binde 67 oranında azaldığını gösteriyor. Çalışan tek kişinin açlık sınırı ise bir önceki aya göre binde 22 oranında arttı ve bin 388,46 Lira olarak hesaplandı. Türkiye’de 4 kişilik bir ailenin ortalama gıda ve barınma harcamaları toplamı ise 2013 yılı Temmuz ayında bin 381,26 Lira olarak tahmin ediliyor.

Yapılan araştırmada, 4 kişilik bir ailenin sağlık kuruluşlarının belirlediği gibi sağlıklı bir biçimde beslenebilmesi için gerekli harcamanın Temmuz 2013 verilerine göre günlük 27,27 TL olduğu tespit edildi. Ailenin aylık gıda harcaması toplamı ise 818,1 TL oluyor. Temmuz 2013 itibarı ile ortalama 2 bin TL ücret alan bir memurun ailesi için yaptığı gıda harcaması, maaşının yüzde 40,87’sini oluşturuyor. Türkiye İstatistik Kurumu verilerinde bulunan konut gideri ise Temmuz 2013 ortalama maaşının yüzde 28,14’üne denk geliyor. Buna göre bir memur, ortalama maaşının yüzde 69,01’ini yalnızca gıda ve barınma harcamalarına ayırmak zorunda kalıyor. Diğer ihtiyaçlarını karşılamak için ise maaşının yüzde 30,99’u kalıyor. Ortalama ücretle geçinen bir memur ailesinin ulaşım, sağlık, eğitim, haberleşme, giyim gibi diğer zorunlu ihtiyaçlarını karşılaması için Temmuz 2013 maaşından geriye yalnızca 620,26 TL ancak kalıyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Türkiye Kamu-Sen Nevşehir İl Temsilcisi Turgay Çetin şunları söyledi: ” Geçen yıl Temmuz ayında 4 kişilik bir ailenin asgari geçimi için gereken miktar 3 bin 372,48 TL iken, 2013 yılında 228,12 TL artmış 3 bin 600,6 TL’ye yükselmiştir. Geçtiğimiz günlerde imzalanmış olan toplu sözleşmede memura 2014 yılı için seyyanen net 123 TL zam verilmiştir. Yangından mal kaçırır gibi imzalanan toplu sözleşme, yanlış hesaplara kurban gitmiştir. Verilen zammın seyyanen olması sebebiyle, memur ve memur emeklileri 2014 yılında zam enflasyon farkı da alamayacaktır. Her geçen gün et, süt, peynir gibi zorunlu gıda maddelerine zam yapılırken memurun alacağı 123 TL’lik zam, şimdiden apaçık bir şekilde enflasyona yenik düşmüştür. En son açıklanan yoksulluk sınırı bunun en açık göstergesidir. Bir yıl içinde yoksulluk sınırındaki artış 228 TL’yi bulmuşken, memur maaşlarına 123 TL zam yapılmasının mantıklı bir izahı yoktur. Bununla beraber, 2014 seçim yılı olacağından enflasyon oranlarının beklenenden yüksek oranlarda seyretmesi muhtemel olup, bu durumda memur ikinci kez yıkıma uğratılmış olacaktır. Memurlarımızı açlığa ve yoksulluğa teslim eden bu toplu sözleşmeye imza atanlar, bu vebalin altında kalacaktır.”