Memura 2007’de yüzde 12 zam

Hükümet, seçim yılı olan 2007’de memur maaşlarına ortalama yüzde 12.2, 2008’de ise yüzde 6.7 zam yapmayı planlıyor.

Memur maaş zamlarını belirlemek için memur konfederasyonlarıyla 15 Ağustos’ta masaya oturacak olan hükümetin, 2007 – 2008 ve 2009 yılında yapmayı planladığı zam oranları şimdiden belirlendi.

Seçim yılı olan 2007’de memur maaşlarına ortalama yüzde 12.2, 2008 yılında yüzde 6.7 ve 2009 yılında ise yüzde 10.4 oranında zam yapılması planlanıyor. Memurlara 2006’da ortalama olarak yüzde 12.7, 2005’te ise yüzde 10.7 zam yapılmıştı.

Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Yüksek Planlama Kurulu (YPK) tarafından da onaylanan Orta Vadeli Mali Planla belirlenen ödenek tavanları, 2007-2009 yıllarında memurlara yapılacak zam oranlarını da ortaya çıkardı. Buna göre, tüm kuruşların 2007 yılı personel giderlerinde 2006 yılına göre yüzde 12.2 oranında artış öngörüldü.

Hedefi aştı…

2007 yılı için öngörülen memur maaş zammı 2007 yılsonu enflasyon hedefinin 8.2 puan üzerinde bulunuyor. Hükümet, 2007 yılı için yıllık enflasyonu yüzde 4 olarak hedeflemişti.

2006 yılında GSMH zımni fiyat deflatörünün ise (ortalama fiyat artışı) yüzde 5.5 düzeyinde olacağı hesaplanıyor.

2008’de ise memurlara yüzde 6.7 oranında zam yapılması planlanıyor. Memurlara yapılacak zam oranı hükümetin 2008 yılı enflasyon hedefinin 2.7 puan, yıllık ortalama enflasyon hedefinin de 2.2 puan üzerinde olması öngörülüyor.

Hükümet, 2008 yılı için yıllık enflasyonu yüzde 4 olarak hedefliyor. Anılan yıldaki ortalama enflasyon (GSMH Zımni fiyat deflörü) ise yüzde 4.5 olarak belirlendi. Memur maaşlarına 2009 yılında ise ortalama yüzde 10.4 oranında zam yapılması öngörülüyor.

Masaya oturulacak

2007-2009 yıllarında faiz giderlerinin azalma eğilimini sürdürerek 2009 yılında GSYİH’ye oranının yüzde 5’e düşeceğini tahmin eden hükümet, faiz giderlerinin payındaki azalmaya paralel olarak, 2008 yılından itibaren personel giderlerinin cari transferlerden sonra en büyük gider kalemi haline gelmesini bekliyor.

Bakanlığın belirlemelerine göre, personel giderlerinin GSYİH’ye oranı 2007’de yüzde 6.5 olacak. Söz konusu oran 2008 ve 2009 yıllarında yüzde 6.2 olarak tahmin edildi.

Yasaya göre hükümetin 2006’da memurlara yapılacak zam oranını belirlemek için 15 Ağustos’ta yetkili memur konfederasyonlarıyla masaya oturması gerekiyor.

Ancak yeni bütçe tekniği uyarınca hükümetin ödenek tavanlarını önceden belirleyerek, bir bakıma yapılacak zam oranları konusundaki eğilimini de belli etmesi, memur sendikalarının tepkisine neden oluyor.