Memurlara ek ödeme Meclis’te

Meclis’i yine yoğun gündemle çalışacağı bir hafta bekliyor.

Denetim konularını görüşmeyecek olan Genel Kurul, 15.00-21.00 saatleri arasında çalışacak. Genel Kurul’da, yarın Sağlık Bakanlığı’nın 2005 yılı alacaklarının geri ödenmesi ile sağlık personeline verilecek döner sermaye paylarına ilişkin yasa teklifinin görüşülmesine devam edilecek. Bu teklifin yasalaşmasının ardından Bankacılık Yasası’nda değişiklik öngören yasa tasarısına geçilecek. Tasarı, TMSF’ye devredilen bankaların, devlet ve sosyal güvenlik kuruluşlarına olan borçlarının tahsil edilmesine öncelik veriyor.

Yatırım indirimi gündemde
Çeşitli adlar altında ek ödeme alamayan kurumlarda çalışan memurların maaşına 2006 Ocak’tan itibaren 40 YTL, Temmuz’dan itibaren 40 YTL daha ek ödeme yapılmasına imkan tanıyan tasarının, çarşamba günü görüşülmesi bekleniyor. Tasarıyla, polis ve din görevlilerine aylık ortalama 100 YTL’lik daha artış yapılacak. Genel Kurul, Perşembe günü ise, gelir vergisi oranlarında indirim öngören ve yatırım indirimi uygulamasını kaldıran yasa teklifini ele alacak. Yeni tarifeye göre, gelir vergisi oranları; 7.000 YTL’ye kadar yüzde 15, 7.001-16.000 YTL arası yüzde 20, 16.001-40.000 YTL arası yüzde 27 ve 40.000 YTL’nin üzeri yüzde 35 olacak. Teklif aynen benimsenirse, biodizel, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) kapsamına alınacak. Bakanlar Kurulu, yerli mahsulden elde edilen biodizele uygulanacak ÖTV’yi sıfıra kadar indirebilecek.