Merkez Bankası’nın Olağan Genel Kurulu 13 Nisan’da

Merkez Bankası Olağan Genel Kurulu, 13 Nisan Perşembe günü Ankara'da yapılacak.

Banka Meclisi ve Denetleme Kurulu’nun 2005 hesap yılına ait raporlarının okunması, 2005 yılına ait bilanço, kar ve zarar hesabının onaylanması, Banka Meclisi ve üyelerinin ve Denetleme Kurulu’nun ibrası gündemi ile toplanacak Genel Kurul’da, Merkez Bankası Kanunu’nun ”para-kredi konusunda bankanın görev ve yetkileri ile risksantralizasyonu”na ilişkin maddelerinin, 19 Ekim 2005 tarihli Bankacılık Kanunu’nun ilgili maddesiyle değiştirilmesi nedeniyle, Banka Esas Mukavelesi’nde değişiklik yapılması da Genel Kurul’un onayına sunulacak.