Merkez’den hükümete mektup

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, hükümete mektup gönderdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan flaş hamle. Merkez, rekabet ve verimliliğin artırılmasına yönelik yapısal reformların orta vadede kalıcı fiyat istikraraının sağlanması bakımından faydalı olacağına dair hükümete mektup gönderdi.

Merkez Bankası, yüzde 5 olarak hedeflenen 2017 enflasyonunun yüzde  11,92 çıkması nedeniyle hükümete "Açık Mektup" gönderdi.

Hükümet adına Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'e gönderilen mektupta,  6 Aralık 2016'da yayımlanan "2017 Yılında Para ve Kur Politikası" başlıklı temel  politika metninde belirtildiği gibi 2017 için enflasyon hedefinin hükümetle  beraber yüzde 5 olarak belirlendiği anımsatıldı.

Temel politika metninde, yıl sonunda enflasyonun hedeften belirgin  olarak (her iki yönde de 2 puandan daha fazla) sapması halinde hükümete bir "Açık  Mektup" yazılacağı hatırlatılan mektupta, 2017 sonunda enflasyonun yüzde 11,92  düzeyinde gerçekleştiği ve hedefin belirgin olarak üzerinde kaldığı belirtildi.

Enflasyonun hedeften sapmasının nedenleri ile hedefe ulaşmak için  alınan ve alınması gereken önlemlerin açıklandığı mektupta, gelecek dönemde  TCMB'nin, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün  araçları kullanmaya ve para politikası kararlarını enflasyon görünümüne bağlı  olarak vermeye devam edeceği bildirildi. Mektupta, şunlar kaydedildi:

"Enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve enflasyonu  etkileyen diğer unsurlardaki gelişmeler TCMB tarafından yakından izlenerek  ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabilecektir. Enflasyon hedeflemesi rejiminde elde edilen tecrübeler ve 2017 yılı gelişmeleri enflasyonla  mücadelenin başarısının artırılması için makroiktisadi politika tasarımında  bütüncül bir yaklaşım benimsenmesinin önemine işaret etmektedir. Bu kapsamda,  toplumun refah düzeyini önemli ölçüde destekleyecek olan kalıcı fiyat istikrarına  ulaşılabilmesi açısından kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun artırılması  ile para ve maliye politikaları arasındaki eş güdümün süreklilik kazanması önem  taşımaktadır."

Son yıllarda gözlenen şoklar ve yapısal unsurların enflasyonun  halen hedefin üzerinde ve oynak seyretmesine neden olduğu, bu bağlamda, TCMB'nin,  birçok farklı boyutta ve sorunun kaynağına odaklı çabalarını diğer kurumlarla  birlikte koordineli bir şekilde sürdürmeyi amaçladığı belirtilen mektupta,  bankanın enflasyonda ilave katılık ve oynaklığa yol açan yapısal unsurlara  yönelik çalışmalara katkı sunmaya devam edeceği bildirildi.

Mektupta, "Üretimde ithal girdi oranının azaltılarak yurt içi katma  değerin artırılması ve döviz kuru riskinin finansal istikrar odaklı bir  perspektifle yönetilmesine dair çalışmalar da para politikasının etkinliğine ve  enflasyonla mücadeleye önemli katkıda bulunacaktır. Son olarak, rekabet ve  verimliliğin artırılmasına yönelik yapısal reformların orta vadede kalıcı fiyat  istikrarının sağlanması bakımından faydalı olacağı değerlendirilmektedir."  ifadeleri kullanıldı.

MİLLİYET