Meslek liselilere üniversite kapılarını açan yönetmeliğe eğitimcilerden destek

Meslek liselerinden ayrılanlarla bu liselerden mezun olan öğrencilerin genel lise mezunu olabilmesi için değiştirilen Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi Yönetmeliği, Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Aynı konudaki 1993 tarihli yönetmelik yürürlükten kaldırıldı. Buna göre; daha önce meslek liselerinin sadece hazırlık sınıfını geçen veya birinci sınıfta kalan öğrencilerin geçebildiği Açık Lise’ye, 1999 yılında olduğu gibi meslek liselerinin herhangi bir sınıfından ayrılanlarla bu liselerin mezunları da kayıt yaptırabilecek. İlk defa getirilen sistemle, bir yükseköğretim kurumundan ayrılanlarla buralardan mezun olanlar da Açık Lise’ye gidebilecek. Böylece okuduğu bir fakülteyi beğenmeyen veya bu fakülteden mezun öğrenciler ÖSS’de puan kaybına uğramamak için lisede istediği alanın fark derslerini vererek Açık Lise aracılığıyla yeniden ÖSS’ye girebilecek.

Açık Lise Yönetmeliği’ndeki değişiklikler kısa vadede en çok teknik liseler ile imam hatip lisesi öğrencilerinin işine yarıyor, uzun vadede ise tüm meslek lisesi öğrencilerinin önünü açıyor. Genel liselerle aralarında fazla bir ders farkı olmayan bir teknik lise veya imam hatip lisesi mezunu bir öğrenci, ocak ayında Açık Lise’ye kayıt yaptırırsa, bir dönemde bu liseden mezun olacak ve 2006 ÖSS’ye Açık Lise mezunu olarak girecek. Böylece ÖSS’ye teknik lise veya imam hatip lisesi mezunu yerine Açık Lise mezunu olarak girip ÖSS’de yaşadığı katsayı sorununu aşabilecek. Halen bir meslek lisesinde okuyanların ise 2006 ÖSS’ye Açık Lise mezunu olarak girme şansları bulunmuyor; ancak aldıkları derslere göre son sınıf öğrencileri 2007 ÖSS’ye yetişebiliyor. “Ortaöğretim düzeyinde fırsat ve imkân eşitliğine, toplumun kültür düzeyinin yükseltilmesine ve güçlendirilmesine katkı sağlamak” amacını taşıyan Açık Lise’de kredi sistemi uygulanıyor. Öğrenciler, bir dönemde en fazla 30 kredilik ders alabiliyor. Meslek liselerinden Açık Lise’ye gelecek öğrenciler okumadıkları ortak ve alan dersleri ile okudukları halde haftalık ders saati sayısı farkı birden fazla olan ortak ve alan derslerinden sorumlu tutulacak. Açık Lise’nin öğrenim süresi de diğer liseler gibi 4 yıla çıkarılırken, ortaöğretim kurumu mezunu olup Açık Lise’de alan veya program değiştirmek için başvuran öğrenciler, 2008-2009 öğretim yılı sonuna kadar 3 yıllık ders dağıtım çizelgelerine tâbi olacak. Bu öğrencilerin sınava girecekleri dersler ve bu derslere ait krediler Talim ve Terbiye Kurulu’nca belirlenecek. Açık Lise’de, öğrenim süresi en fazla 12 dönem (6 yıl) olarak belirlendi. Açık Lise’de okuyanlar paso ve öğrenci kimlik belgesi gibi öğrenci haklarından ise sınırsız süre yararlanabilecek. Ancak öğrencilerin askerlik ertelemesi yapılmayacak.

YÖK dava açmaya hazırlanıyor

Açık Lise Yönetmeliği’nde öngörülen düzenlemelerin doğrudan ÖSS’yi etkileyeceğini ve katsayı düzenlemesini ortadan kaldıracağını savunan YÖK, Danıştay’a dava açacak. YÖK Başkanı Prof. Dr. Erdoğan Teziç, yönetmeliğin iptali ve yürütmenin durdurulması için yargıya başvuracaklarını açıkladı. YÖK’ten başka bir yetkili ise yönetmelikte yer alan hükümlerin “YÖK’ün yetkisini kullanmasını engellediğini” ifade ederek, “Bu durumda dava açma yetkimiz var.” diye konuştu. Yönetmelikle “2 diploma” uygulamasının getirildiğini kaydeden Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Şuayip Özcan ise “Çift diploma şansı tanındı. Ortada bir hülle var.” iddiasında bulundu. Eğitim-Sen Genel Başkanı Alaaddin Dinçer de, yeni yönetmeliğin, içinde pek çok tuzağı barındırdığını öne sürdü.

Avantaj sadece İHL’lilerin değil

Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, konunun sadece imam hatip liselerine kilitlenmesini iyi niyetli bir yaklaşım olarak görmediğini söyledi. Çelik, “Düzenlemeden tüm meslek liseliler yararlanacak.” dedi.

YÖK diploma yetkisini belirleyemez

Eğitimciler Birliği Sendikası Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, YÖK’ün alan belirleme yetkisinin dışında diploma yetkisini almaya kalkıştığını, dava açılmasının ise bir hezeyanın ifadesi olacağını söyledi.

Başbakan da bu fırsattan yararlanmış

İmam Hatip Liseleri Mezunları Derneği eski Başkanı İbrahim Solmaz, Başbakan Erdoğan’ın İHL mezunu olmasına rağmen fark derslerini vererek genel lise diplomasıyla üniversiteye girdiğini belirtti.