MGK: Irak’ta siyasi ve diplomatik çaba

Saat 13.30’da başlayan olağan toplantı yaklaşık 5.5 saat sürdü.

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısında, Kuzey Irak’tan yönelen terör tehdidinin ve Kerkük’ün statüsüne ilişkin uzlaşmazlığın Irak’ta yarattığı istikrarsızlık ve gerilimin aşılabilmesi amacıyla siyasi ve diplomatik çabaların yoğunlaştırılmasında yarar görüldüğü görüşüne varıldı.

MGK’nın Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in başkanlığında yaptığı toplantıdan sonra yayınlanan bildiride, toplantıda Türkiye’nin güvenlik ve asayişini etkileyen iç ve dış gelişmelerin gözden geçirildiği belirtildi.

Açıklamada, bu bağlamda iç göçün yarattığı sorunların çözümüne yönelik olarak İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan çalışmalar ile bölücü faaliyetlere yönelik olarak şimdiye kadar alınan önlemler hakkında Kurul’a bilgi sunulduğu ve konuların kapsamlı bir değerlendirilmesinin yapılarak, alınan önlemlerin etkin takibinin öneminin vurgulandığı kaydedildi.

Açıklamada, şöyle devam edildi:

’’Irak’taki güvenlik durumu ve mezhep çatışmalarının vardığı boyut değerlendirilmiş; Ülkenin toprak bütünlüğü ve siyasi birliğinin korunmasının önemi vurgulanarak, sınırların güvence altına alınmasının, istikrarın sağlanmasının, Irak’ın komşuları sürecine canlılık kazandırılmasının ve bölge ülkeleriyle temasların arttırılmasının önemi üzerinde durulmuş; ayrıca Irak’taki duruma ilişkin temel kaygılarımız ışığında Kuzey Irak’tan yönelen terör tehdidinin ve Kerkük’ün statüsüne ilişkin uzlaşmazlığın Irak’ta yarattığı istikrarsızlık ve gerilimin aşılabilmesi amacıyla siyasi ve diplomatik çabaların yoğunlaştırılmasında yarar görülmüştür.’’