MHP’nin önceki seçim ile karşılaştırmalı seçmen haritası

Bu seçimde MHP, kıyılarda gülendi. İşte önceki seçim ile karşılaştırmalar:

-Harita, MHP'nin 1999 seçimlerinde en güçlü olduğu illerde eski gücüne ulaşamadığını, buna karşılık Edirne, Aydın, Bartın ve Kars illerinde 1999 oy düzeyinin üzerine çıktığını gösteriyor.

-Haritanın sarıya boyalı illeri MHP'nin 1999 düzeyine ulaşabildiği illeri sergilerken, bu illerin ağırlıkla batıda oluşu dikkat çekici.

-Güneydoğu Anadolu'da MHP'nin ortalama oy düzeyi düşük de olsa, 2007 seçimlerinde yeniden 1999'da MHP'nin ulaştığı en üst düzeye ulaşması, azımsanacak bir gelişme değil. Çünkü MHP'nin 2007 seçimlerinde aldığı oy, 1999 seçimlerinde aldığı oyun yüzde 25 gerisinde kalıyor.

-Sonuç olarak 2002 seçimlerinde AKP'ye kaptırdığı seçmenlerinin bir bölümünü geri alması ve batıda denize açılan yapısıyla 2007 MHP'sinin 1999 MHP'sinden daha farklı bir seçmen kitlesini de kendisine doğru çekme sürecinde olduğu söylenebilir.

Belki mekâna yansıyan bu seçmen değişiminde, laiklik mitinglerinin etkisi olduğu söylenebilir. Ama MHP'nin seçmen niteliğinin değişimi konusunda sergilenen bu ipuçları, bir değişimin değil salt mekân kaymasının yansımaları olabileceği gibi, zaman içinde ve araştırmalarla netlik kazanacak yeni bir yapılanmanın habercisi de olabilir.


RADİKAL