Milletlerarası Anlaşma kararları

Güney Doğu Avrupa Kültür Bakanları Konseyi 31/3/2006 - 31/3/2007 Dönemi Kültür İşbirliği Eylem Planı onaylandı.

Öte yandan; 16 Nisan 2001 tarihinde Ankara’da imzalanan ve 7 Nisan 2004 tarihli ve 5122 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ‘Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kosta Rika Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Teknik İşbirliği Çerçeve Anlaşması onaylandı.