Milletlerarasi Anlasma kararlari Resmi Gazete’de

Öte yandan; 14 Ekim 2003 tarihinde Ankara’da imzalanan ve 7/4/2004 tarihli ve 5126 sayili Kanunla onaylanmasi uygun bulunan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Güney Afrika Cumhuriyeti Hükümeti Arasinda Kültür, Sanat, Egitim, Bilim, Teknoloji, Spor, Dinlence ve Gençlik

Alanlarinda Isbirligi Anlasmasi” da onaylandi.