Millî gelirde hedef 10 bin dolar

Millî gelirde hedef 10 bin dolar

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, iktidarları döneminde milli gelirde 5 bin dolar hedefini ortaya koyduklarını, sürenin dolmasına 2 yıl kalmasına rağmen, bu rakamın şimdiden aşıldığını belirterek, ‘’Hedef, ikinci dönemde milli geliri 10 bin dolara çıkarmak. İkinci dönemde 10 bin doları yakaladığımızda Türkiye’yi tutabilene aşkolsun’’ dedi.

Başbakan Erdoğan, İntercontinental Oteli’nde düzenlenen ‘’Türkiye_Avustralya İşbirliği Forumu’’na katıldı. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, iki ülke arasında Çanakkale Savaşı’nda başlayan ilişkilerin daha sonraki yıllarda gelişerek devam ettiğini vurguladı. İki ülke arasındaki ticaret hacminin 1 milyar dolara çıkarılması gerektiğini belirten Erdoğan, iki ülkenin bunu yapabilecek potansiyele sahip olduğunu söyledi. Erdoğan, ‘’Bundan sonrası helvayı yapmaya kalmıştır. Bu helvayı yapıp karşılıklı menfaat esasına dayalı yemek gerekir’’ dedi.

Özel sektörün yatırımlardaki katkısına ve payına işaret eden Erdoğan, devletin artık düzenleyici, denetleyici bir konuma gelmesinin önemine değindi. Devletin artık tüccarlık yapmadığını kaydeden Erdoğan, özel sektörün önündeki engellerin kaldırılması konusunda kararlı bir iktidarın olduğunu vurguladı. İktidara geldiklerinde milli gelirin 5 bin dolara çıkarılması hedefini ortaya koyduklarını anlatan Başbakan Erdoğan, şöyle konuştu:

‘’Seçimden önce bizim bir sözümüz vardı. Demiştik ki, bu dönemin sonunda yani 5 yılın sonunda, Türkiye’de kişi başına milli gelir 5 bin dolara ulaşacak. Milli gelir kişi başına 2 bin 172 dolardı, biz iktidara geldiğimizde. Biz 5 bin doları şu anda yakaladık. Bakın daha 2 yılımız var, ama şimdiden yakaladık. Hedef, daha da üzerine çıkmak ve inşallah ikinci dönemde de 10 bin doları yakalamak. Zaten ikinci dönemin sonunda 10 bin doları yakaladığımızda, Türkiye’yi tutabilene aşkolsun. Ondan sonra zaten hızla büyüyen bir ekonomi olacak.’’