Milli hasıla afetlere gidiyor

Milli hasılanın yüzde 3'ü doğal afet zararına gidiyor.

JMO Adana Şube Başkanı Mehmet Tatar, 27 Haziran Adana-Ceyhan depreminin 8. yılı nedeniyle odada Bilim Teknik Kurulu Üyesi Yrd. Doç. Dr. Altay Acar ile ile basın toplantısı düzenledi.

Adana depreminde 145 kişinin yaşamını yitirdiğini, 61 bin konutun hasar gördüğünü aktaran Yrd. Doç. Dr. Acar, nüfusun yüzde 98’inin deprem riski altında yaşadığını belirterek doğa olaylarının uyarılar dikkate alınmadığı için afete dönüştüğünü anlattı.

Doğal afetlerin her yıl milli hasılanın yüzde 3’ü oranında zarara neden olduğunu belirten Acar, deprem öncesi önlemleri içeren deprem politikasının oluşturulmasını istedi.

Acar, yeni yerleşim alanları seçilirken afet tehlike haritaları, hidrojeoloji haritaları, jeolojik ve jeoteknik etüdlerin göz önünde bulundurulması gerektiğini kaydederek, “İmar planına esas jeolojik ve jeoteknik etüt çalışmaları bölgemizde ve ülkemizin her yerinde zorunlu kılınmalıdır. Depremle ilgili mühendislik disiplinlerinin yerel yönetimlerde görev alması zorunlu hale getirilmelidir. Belediyelerde projelerin zemin etüdlerinin yapılıp yapılmadığını kontrol edecek jeofizik ve jeoloji mühendisi çalıştırılmadığını düşünüyoruz.”diye konuştu.

Yapı denetiminde 19 ilin pilot bölge olarak seçildiğini son yapılan değişikliklere rağmen uygulamada hala aksaklıklar görüldüğünü belirten Acar, depremlerin afete dönüşmemesi için bilimsel önlemlerin alınmasını sözlerine ekledi.