Mortgage 2008 baharına kaldı

Dar gelirli vatandaşlara kira öder gibi ev sahibi olabilmelerine imkan sağlayacak mortgage yasa tasarısının kanunlaşması 2008'e kaldı.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun yüksek banka faizleri ve yaklaşan seçimler dolayısıyla Başbakanlık emriyle tasarıyı 2008 baharına bırakıldığı öğrenildi. İstanbul’da düzenlenen konut konferasında görüşlerini aldığımız isimlerinin açıklanmasını istemeyen konut sektörü temsilcileri, mortgage sisteminin çıkmasındaki en büyük engel olarak yüksek faiz seviyeleri ve kayıt dışı çalışan kesimlerin varlığını gösterdiler. Sektör temsilcileri, “Kayıt dışının en büyük mecra bulabildiği sektör inşaat sektörü. Kayıt dışı kesimlerin direnci kırılmadan mortgage kanununun çıkması imkansız. Bu direnci de ancak Başbakan Erdoğan kırabilir” diye konuştular.

8 milyon konut yapılacak
Management Plus Danışmanlık Eğitim Hizmetleri ve ALTINanahtar Dergisi iş birliği ile düzenlenen “Konut ve Yapı Sektöründe Kurumsal Gelişim & Marka Konferansı” konut ve yapı sektörü temsilcilerinin katılımı ile Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirildi. Konut ve yapı sektörü temsilcilerinin katılımı ile Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayında yapılan konferansta, rekabetin gittikçe artmaya başladığı sektörde, günümüzün vazgeçilmezleri haline gelen kurumsal gelişim sürecinin önemi ve markalaşma konuları ele alındı. GYODER Başkanı Sur, toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye’de bulunan 10’u halka açık 17 adet gayrimenkul yatırım ortaklığının yaklaşık 4 milyar dolar net aktif büyüklüğe ulaştığını kaydetti. Sur, 2013 yılına kadar Türkiye’de 6-8 milyon adet konutun yapılmasının beklendiğini ifade ederek, bunun Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH) içinde 256 milyar dolarlık bir büyüklük anlamına geleceğini söyledi. Sektörün birbirinden kopuk değil, tam aksine birbiriyle uyumlu ve entegre olmasının gerektiğini vurgulayan Sur, şöyle konuştu: “Özellikle konut stokumuzun yenilenmesi önümüzdeki dönemde, makro ekonomimizde trilyon dolarla ifade edilebilecek çapta bir iş hacmini ortaya çıkaracak ve ülke GSMH’sine kayda değer katkılar sağlayacaktır. Bu çapta yenileme projesi, akıl, bilgi, işbirliği ve koordinasyonla yönetilmek zorundadır.”

Konut sektörü dar gelirliyle büyüyecek
Türkiye’de konut ihtiyacı bulunduğunu aktaran Sur, “Konut ihtiyacının talebe dönüşebilmesi için orta ve düşük gelirli halkın konut sahibi olmasının desteklenmesi lazım. 2004 yılı başında neredeyse sıfır noktasında olan konut kredisi stoku bugün 15 milyar dolar düzeyini aşmış olmasına rağmen ülke GSMH’sine oranı yalnızca yüzde 3.9’dur. Gelişmekte olan ülkelerde bu oranın yüzde 12-15, AB’de yüzde 40-45, ABD’de yüzde 60’lar seviyesinde olduğu dikkate alınırsa sektördeki fırsat ve potansiyelin büyüklüğü kendiliğinden ortaya çıkar” dedi.

“Artık eko-ekonomi devrindeyiz”
TEMA Vakfı Başkanı Nihat Gökyiğit, Türkiye’de tabiatın tahribatında endişe verici durumlar görüldüğünü belirterek, artık yapılması gerekenin tüketim çılgınlığına bir son verip yeniden eko-ekonomi ortamına dönmek olduğunu söyledi. Gökyiğit, “Dünya küresel ısınma tehdidi altında. Son 50 yılda fosil yakıt karbon emisyon hacmi 4 kat, son 140 yılın da en sıcak 14 yılını yaşıyoruz. Çevreyi ve yoksulu gözardı etmeyen sürdürebilir yaşam hedefli kalkınma modelini yani eko-ekonomik modeli seçmeliyiz. Artık tüketicinin aldığı her ürünün tabiata dost olup olmadığının sorgulandığı bir süreç başladı. Binaların, tabiata dost olması şüphesiz büyük önem taşımaktadır” diye konuştu.