MPM-Hacettepe Üniversitesi işbirliği

Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) ile Hacettepe Üniversitesi Tüketici-Pazar-Araştırma-Danışma-Test ve Eğitim Merkezi (TÜPADEM) arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) ile Hacettepe Üniversitesi Tüketici-Pazar-Araştırma-Danışma-Test ve Eğitim Merkezi (TÜPADEM) arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Protokol ile verimlilik süreçlerinde ‘Tüketici Odaklılığı’ geliştirilerek ‘Verimlilik Hareketi’nin halka mal olmasına yönelik kurumsal işbirliği hedefleniyor. Bu hedef doğrultusunda MPM ile TÜPADEM eğitim, araştırma, danışmanlık, halkla ilişkiler ve yayın alanlarında ortak çalışmalar gerçekleştirecek.
İsrafın önlenmesi, yurt kaynaklarının etkin bir şekilde kullanılması, yerli malı kullanımının özendirilmesi, bilinçli tüketim kültürünün geliştirilmesi, kamu kurum ve kuruluşlarının daha verimli hizmet sunabilmesi ve halkın bilinçlendirilmesine yönelik yaygın eğitim faaliyetleri organize edilecek. “Tüketici ve pazar ilişkileri, sürdürülebilir üretim, tüketim, çevre bilinci, kalitesizliğin maliyeti, kaynakların kullanımı ve planlanması” gibi alanlarda ortak araştırmalar yapılacak.

Kamu-üniversite işbirliği esaslı projelere, başta AB fonları olmak üzere yurt içi ve yurt dışı fonlardan desteklerin de sağlanabileceği bu işbirliği protokolü ile üreticiler, satıcılar, sektör dernekleri, meslek örgütleri ve bunların üst kurullarına; ürün ve gıda güvenliği, tüketici hakları, tüketicinin korunması, etik ticaret, müşteri memnuniyeti, tüketici odaklı yönetim ve organizasyon gibi konularda danışmanlık ve eğitim hizmetleri verilmesi planlanıyor.
Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü İİBF Tuğrul Çubukçu Salonu’nda gerçekleşecek törende, protokole, MPM Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Deryal ile Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Uğur Erdener imza attı.