Muayenesi yaptırılmayan araca el konulacak

Çevre Kanunu Tasarısı’nda, egzoz muayenesi yapılmadığı ve çevreyi kirlettiği belirlenen araçlara para cezasından başlayarak el koymaya kadar varan cezalar uygulanması öngörülüyor.

Öztürk, “26 maddelik tasarı ile eski kanunun bütün maddeleri değiştiriliyor. AB normlarına geçiş sağlanıyor.” dedi. Tasarıyla, Çevre Bakanlığı, çevreye zararlı her türlü faaliyeti izleme, denetleme ve raporlama yetkisine kavuşacak. Yasaya aykırı faaliyette bulundukları belirlenen kişi ve kuruluşlara idari para cezalarının yanı sıra hapis cezası uygulanacak. Tasarı belediyelere belediyelere atık su ve katı atık bedellerini belirleme imkanı getiriyor.