Mucize diyetler!

Mucize diyet programları metabolizmayı olumsuz yönde etkiliyor

Mucizevi olarak tanıtılan diyet programları gerçekten kilo vermeyi sağlasa da çok hassas dengelerle çalışan metabolizmayı altüst edebilmekte ve faydadan çok zarar getirmektedir. Çünkü tartıda görülen kayıp yağ dokusundan ziyade kas ve su kaybından olmakta, bu ise tartıdaki rakam aşağı inmeye devam ederken yağlarda herhangi bir düşüşe neden olmamaktadır.
Diyet yaşının çok küçük yaşlara kadar düştüğü günümüzde, bu durum üzerinde basın – yayın organlarının, özellikle genç yaştaki gruplarda anne ve baba tutumlarının, çevrenin, zayıflığın toplumda kabul görmesinin büyük etkisi vardır. Bu durumun önlenebilmesi için toplumun her kesiminin bilinçlendirilmesine yönelik sistemler oluşturulmalı, gazete, dergi, internet gibi farklı kaynaklarda yer alan her bilginin doğru olamayabileceği düşünülerek bu bilgiler sorgulanmalı ve beslenme programlarının her birey için çok çeşitli değerlendirilmeler yapılarak bireye özel hazırlanması gerektiği unutulmamalıdır.

Beden ağırlığı önemli
Her birey için önemli olan zayıf olmak değil, sağlıklı beden ağırlığında bulunmaktır. Kilo vermek için bir zayıflama programı uygulayan bir bireyin kilo vermesini etkileyen pek çok faktör vardır. Kilo verme süreci hiçbir zaman 3-4 aylık bir süreç olarak görülmemeli, bu süreçte kazanılan alışkanlıklar yaşam biçimi haline dönüştürülmelidir.
Kilo vermek zor ve imkânsız değildir, ancak önemli olan doğru kilo kaybı ve verilen kilonun korunmasıdır. Sağlığınız için yaptığınız seçim önemlidir. Sizin seçiminiz hangisi diyet mi, yaşam biçimimi!

Haftanın bilgisi
Osteoporoz (kemik erimesi)
Osteoporoz (kemik erimesi) Avrupa, Amerika ve Japonya’da 75 milyon insanı etkileyen önemli bir hastalık. Osteoporozdan korunmak veya osteoporoz oluştuysa kemiklerin dayanıklılığını artırmak amacıyla kemik oluşumunu sağlayan kalsiyum ve kalsiyumun emilimini artıran D vitamini tüm dünyada yaygın olarak kullanılan suplemanlardır. Yapılan son çalışmalara göre homosistein yüksekliğinin de özellikle menopoz sonrası dönemde osteoporoz riskini artırdığı ve bu riskin B vitamini suplementasyonu ile azaltıldığı belirtilmektedir. Son dönem çalışmalarında homosistein yüksekliğinde kemik gücünün azalarak kırılganlık riskinin arttığı (özellikle kalça kırığı) gözlemlenmiştir. Osteoporozdan korunmada homosistein değerlerinin ve B vitamini suplementasyonunun öneminin altı çizilmektedir