Mudanya Belediye Meclisi’nde SİT oturumu

Bursa Mudanya Belediye Meclisi'nin geçtiğimiz hafta salt çoğunluğu sağlayamaması dolayısıyla ertelenen Kasım ayı ikinci oturumu Belediye Başkanı Hasan Aktürk'ün başkanlığında Ak Parti'den 6, CHP'den 5 üyenin katılımı ile gerçekleştirildi.

Bursa Mudanya Belediye Meclisi’nin geçtiğimiz hafta salt çoğunluğu sağlayamaması dolayısıyla ertelenen Kasım ayı ikinci oturumu Belediye Başkanı Hasan Aktürk’ün başkanlığında Ak Parti’den 6, CHP’den 5 üyenin katılımı ile gerçekleştirildi.

Mudanya Belediye Meclisi’nin Kasım ayı toplantısında Kentsel ve Arkeolojik SİT alanlarına ait 1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar planları karara bağlandı. Kentsel Sit planlarına oybirliğiyle ek süre verilirken, Arkeolojik Sit alanlarına ilişkin planlar CHP’li üyelerin ret oyuna karşılık oyçokluğu ile kabul edildi.

SÖZLÜ EK SÜRE TALEBİ

Arkeolojik Sit alanları planlarında büyük bir alanın özel mahsul alanında bırakıldığını öne süren CHP Grup Sözcüsü Ali Kaya, değişikliklerin dikkate alınmadan planların yapıldığı ve parsel sahiplerine darbe olacağı gerekçesiyle meclisten sözlü olarak bir ay ek süre talep etti. Planlarla ilgili açıklamalar yapan Mudanya Belediyesi Başkanı Hasan Aktürk, ek süre talebini “Zaman kaybı oluşacağı” gerekçesiyle oylamaya sunmadan reddetti. Arkeolojik Sit alanlarına ait koruma planlarının Mudanya Belediye Meclisi onayı ile Büyükşehir Belediye Meclisi’ne yapılan incelemeler sonrasında ise Anıtlar Yüksek Kurulu’na gideceğini anlatan Aktürk, “Planlar Anıtlar Kurulu’nda son şeklini alacak. Yetki ve sorumluluk çerçevesinde kurul planlar üzerinde değişiklik yapabilir. Planların beklemesi demek zaman kaybı anlamına geliyor” dedi.

PLAN NOTU KARMAŞASI

Söz konusu planlara ait plan notlarının komisyona getirilmediği için üzerinde konuşulamadığını ifade eden Ali Kaya, plan notları görememelerinin planların yürütülmesinde büyük sıkıntılar yaşanılacağının habercisi olduğunu vurguladı. Söz alan Plan Komisyonu üyesi Ak Partili Sadi Saydam ise, söz konusu planların özel plan olduğunu, ilgili plan notlarının kendilerinin değil, bakanlığın koyacağını söyledi. Anıtlar Kurulu’nda alınacak kararla ruhsatın verileceğini belirten Saydam, planların 3/2’sinin konut dışı olduğunu ifade etti.