Muhammed Fethullah Gülen Milliyet Gazetesi’ni yalanladı

Fethullah Gülen, AK Parti hükümetini desteklediğini iddia eden Milliyet Gazetesi'ni yalanladı.

Avukatı aracılığı ile açıklama yapan Gülen, her partiye eşit yakınlıkta olduğunu kaydetti.

Milliyet’te, Ömer Erbil imzasıyla yayımlanmaya başlayan ‘Tarikatlar, dinî cemaatler ve 22 Temmuz’ başlıklı dizide Fethullah Gülen ile ilgili iddialar yer alması üzerine Gülen’in avukatı Orhan Erdemli, yazılı açıklama yaptı. Yazı dizisinde gerçek dışı isnatlarda bulunulduğu kaydedilen açıklamada, Gülen’in herhangi bir partiyi desteklemeyip bütün partilere eşit yakınlıkta durduğu anlatıldı: “Muhterem Gülen, farklı düşünceleri bir zenginlik kabul ederek; ülkemizde ve dünyamızda sevgi ve barış ortamının sağlanması ve daha da geliştirilmesi yönünde ilmî ve fikrî faaliyetlerde bulunmaktadır. Bu çalışmalar bireylere veya kuruluşlara bağlı olarak veya karşısında durularak yürütülen siyasî nitelikli faaliyetler değildir. Bilakis, bu çalışmalar gündelik politik çıkarlardan uzak, millet ve memleket menfaatlerini ve dünya barışını esas alan bir nitelik arz etmektedir. Bu bağlamda Sayın Gülen bütün siyasi partilere eşit yakınlıkta bulunmaktadır.”

Dizide ileri sürülen, her seçim döneminde tarikat şeyhleri ve cemaat önderlerinin, destekledikleri siyasetçileri müritlerine işaret ettiği ve bu cümleden Fethullah Gülen’in, cemaatini belli bir partiye ve bazı adaylara yönlendirdiği iddiasının asılsız olduğu vurgulandı: “Öncelikle belirtmeliyiz ki, Muhterem Gülen herhangi bir tarikatın veya cemaatin lideri olmadığını, bu türden faaliyetler içinde bulunmadığını birçok kez bizzat kamuoyuna açıklamıştır. Buna rağmen, aynı iddiaların tekrar edilmesi iyi niyetle bağdaşmamaktadır.”

Halkımız en doğru kararı verir

Açıklamada, Gülen’le ilgili olarak ortaya atılan, ‘belli siyasi kişilerin ve partilerin desteklendiği veya karşısında durulduğu’ yönündeki iddiaların ise düşünce ve faaliyetlerinin yanlış algılanması veya yanlış anlatılmasının bir sonucu olabileceği belirtildi. Ülkemizin değerli insanlarının sağduyusuyla doğruyu takdir edebilecek ve seçimlerde hangi aday veya partiyi destekleyebileceğine kendi hür iradesi ile karar verebilecek düzeyde olduğu hatırlatılan açıklamada şöyle denildi: “Bu nedenle müvekkilim, vatandaşlarımızın özgür iradesinin yazıda iddia edildiği gibi yönlendirilmesini, insanlarımıza saygısızlık olarak kabul eder. Bu vesileyle, Muhterem Fethullah Gülen’in hayatı boyunca yürüttüğü faaliyetlerin yegâne amacının İslam’ın sevgi, barış, birlik ve beraberlik mesajlarının insanlara doğru biçimde anlatılması olduğunu; bu çalışmaların hiçbir makam, mevki, maddi çıkar ya da siyasî beklenti ile bağlantısı bulunmadığını kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.”