MUHAMMED SALİH’E GÖRE ÖZAL’IN ÖLÜM SEBEBİ

Bu çarpıcı röportajı okuduğunuzda gerçeklerle yüzleşeceksiniz.

<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt;">
<b style="mso-bidi-font-weight: normal">Muhammed Salih&hellip;</b> Bu ismi daha &ouml;nce duymamış olabilirsiniz. Onu &ccedil;ok iyi tanıyor da olabilirsiniz. O s&uuml;rg&uuml;ndeki lider. 1949&#39;da &Ouml;zbekistan&#39;ın Harezm vilayetinde doğan, hayatı kitap sayfalarına sığmayan lider… Salih, y&uuml;ksek &ouml;ğrenimini Taşkent ve Moskova&#39;da tamamlar. İlk şiir denemelerini de <b style="mso-bidi-font-weight: normal">&ouml;ğrencilik yıllarında</b> yapar. &Ouml;zbekistan&#39;da Sovyet Baskısına ve kom&uuml;nizme karşı <b style="mso-bidi-font-weight: normal">edebi alanda bir m&uuml;cadele</b> başlatır. Gazetecilik, senaristlik ve 1988&ndash;1991 yılları arasında <b style="mso-bidi-font-weight: normal">&Ouml;zbekistan Yazarlar Birliği Başkanlığı</b> yapar. Milletvekili se&ccedil;ilir. Siyasi dernekler kurar ve 1991&#39;de Cumhurbaşkanlığı se&ccedil;imlerinde <b style="mso-bidi-font-weight: normal">Kerimov&#39;a karşı adaylığını koyar.</b> 1992 yılında baskılar sonucu yurdunu terk etmek zorunda kalır&hellip; Bir s&uuml;re Azerbaycan&#39;da yaşar sonra da T&uuml;rkiye&#39;ye gelir.</p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt;">
<!–?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /–><o:p>&nbsp;</o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt;">
Ancak Salih&#39;in şimdi de T&uuml;rkiye&#39;ye girmesi <b style="mso-bidi-font-weight: normal">yasak.</b> Şu anda <b style="mso-bidi-font-weight: normal">bir&ccedil;ok devletin istihbarat teşkilatı</b> s&uuml;rg&uuml;ndeki liderin hangi &uuml;lkede olduğunu bile bilmiyor. 1993&#39;de &uuml;lkesi &Ouml;zbekistan&#39;dan s&uuml;rg&uuml;n edilince İstanbul&#39;a gelir. Ancak &Ouml;zbek y&ouml;netimin <b style="mso-bidi-font-weight: normal">T&uuml;rkiye&#39;ye baskıları sonucu</b> zamanın devlet başkanı S&uuml;leyman Demirel tarafından T&uuml;rkiye&#39;den nazik&acirc;ne kovulur. O şimdilerde d&uuml;nyayı<b style="mso-bidi-font-weight: normal"> geziyor. </b>Yani Salih&#39;in kaderi bir t&uuml;rl&uuml; yaver gitmiyor. R&ouml;portaj sırasında &Ouml;zbekistan&#39;ın devlet başkanı ile konuşuyor olabilirdik. Ama biz başkanla ancak s&uuml;rg&uuml;nde r&ouml;portaj yapabildik.</p>
<hr />
<p>
<img height="355" src="http://www.haberaktuel.com/images/news/29681.jpg" width="591" /></p>
<hr />
<p>
Salih, alabildiğine <b style="mso-bidi-font-weight: normal">şair ruhlu.</b> Hayatını bilmesem <b style="mso-bidi-font-weight: normal">&quot;bu nasıl lider&quot;</b> diyeceğim. O kadar duru ve şair ruhlu. Zaten onlarca şiir kitabı var. <b style="mso-bidi-font-weight: normal">Gelecekten umutlu </b>Muhammed Salih. D&uuml;nyanın <strong>&uuml;cra bir k&ouml;şesinde </strong>s&ouml;yleşimizi ger&ccedil;ekleştirirken duygulanmadım desem yalan olur. Milletimizin yiğitliğini bir kez daha anladım. Sizi <strong>s&uuml;rg&uuml;n liderle</strong> baş başa bırakıyoruz.</p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt;">
<o:p>&nbsp;</o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt;">
***</p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt;">
<i style="mso-bidi-font-style: normal">R&ouml;portaj: İrfan Karabulut, Ankara Temsilcisi<o:p></o:p></i></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt;">
<i style="mso-bidi-font-style: normal">Redakte: Didem Sert, Haber Edit&ouml;r&uuml;<o:p></o:p></i></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt;">
<i style="mso-bidi-font-style: normal"><o:p>&nbsp;</o:p></i></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt;">
<i style="mso-bidi-font-style: normal">***<o:p></o:p></i></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt;">
<span style="COLOR: maroon"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt;">
<b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="COLOR: maroon">&quot;KERİMOV, B&Uuml;T&Uuml;N YANDAŞLARIMIZI &Ouml;LD&Uuml;RD&Uuml;&quot;<o:p></o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt;">
<b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="COLOR: blue"><o:p>&nbsp;</o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt;">
<b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="COLOR: blue">&mdash; Sizin hayatınızı okuduğumuzda Osmanlı Devleti&#39;nin s&uuml;rg&uuml;n şehzadelerini hatırlıyoruz.<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Acı, h&uuml;z&uuml;n, vatan sevgisi ve s&uuml;rg&uuml;n. Muhammed Salih neden s&uuml;rg&uuml;n, bize anlatır mısınız?<o:p></o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt;">
<o:p>&nbsp;</o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt;">
Buna <b style="mso-bidi-font-weight: normal">&quot;kader&quot;</b> diyelim &ouml;ncelikle. Allah b&ouml;yle takdir etmiş. Tabi vesileye bakarsak <b style="mso-bidi-font-weight: normal">&Ouml;zbek lider İslam Kerimov </b>beni s&uuml;rg&uuml;n etti. <b style="mso-bidi-font-weight: normal">B&uuml;t&uuml;n yandaşlarımızı &ouml;ld&uuml;rd&uuml;.</b> Biz de T&uuml;rkiye&#39;ye, oradan da Amerika&#39;ya gelmek zorunda kaldık.</p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt;">
<span style="COLOR: maroon"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt;">
<b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="COLOR: maroon">&quot;T&Uuml;RK D&Uuml;NYASI PROJESİ VARDI&hellip;&quot;<o:p></o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt;">
<b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="COLOR: blue"><o:p>&nbsp;</o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt;">
<b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="COLOR: blue">&mdash; &Ouml;zbekler, D&uuml;nya T&uuml;rk tarihinde her zaman b&uuml;y&uuml;k roller oynamıştır. Şimdi ise Orta Asya ve Orta Doğu&#39;yu şekillendirmek istiyorlar ve T&uuml;rkiye&#39;yi k&ouml;şeye sıkıştırmaya &ccedil;alışıyorlar. Burada &Ouml;zbekistan&#39;ın rol&uuml; ne olabilirdi?<o:p></o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt;">
<o:p>&nbsp;</o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt;">
D&uuml;nya, <b style="mso-bidi-font-weight: normal">Cihan Harbi&#39;nden sonra</b> yeniden şekillenmeye başladı. Orta Asya tarihi her zaman &ouml;nemli bir jeopolitik &ouml;neme sahiptir. <b style="mso-bidi-font-weight: normal">Rusya kolonisindeyken bile</b> Orta Asya &ouml;nemliydi. Hep ş&ouml;yle bir s&ouml;z vardı: <b style="mso-bidi-font-weight: normal">&quot;Orta Asya&#39;ya sahip olan Avrasya&#39;ya, Avrasya&#39;ya sahip olan ise d&uuml;nyaya sahip olur.&quot;</b> Fakat İslam Kerimov gibi bir lider bu d&uuml;ş&uuml;nceyi değiştirdi. &Ouml;zbekistan siyaseti <b style="mso-bidi-font-weight: normal">şahsiyetsiz bir hal</b> aldı. Yani insaniyetin &ouml;nemli merkezlerinden biridir. Sadece &Ouml;zbekistan değil&hellip; <b style="mso-bidi-font-weight: normal">T&uuml;rkistan</b> diyelim biz buna&hellip; 90&#39;lı yıllarda <b style="mso-bidi-font-weight: normal">&quot;Adriyatik&quot;</b>ten &Ccedil;in Seddi&#39;ne kadar <b style="mso-bidi-font-weight: normal">&quot;T&uuml;rk D&uuml;nyası&quot; </b>projesi vardı. Ama bu ger&ccedil;ekleşmedi. Biz bekliyorduk ki Orta Asya&#39;daki T&uuml;rk Cumhuriyetleri&#39;nin de desteğini alarak T&uuml;rkiye&#39;nin liderliğinde bir <b style="mso-bidi-font-weight: normal">T&uuml;rk bloğu</b> <b style="mso-bidi-font-weight: normal">siyasi beraberlik</b> ger&ccedil;ekleşecek. Herkesin ayrı devletleri olabilir ama <b style="mso-bidi-font-weight: normal">beraber hareket edilir</b> diye bekliyorduk, bu olmadı.</p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt;">
<o:p>&nbsp;</o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt;">
<b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="COLOR: blue">&mdash; &Ouml;zbekistan&#39;dan ve T&uuml;rk d&uuml;nyasının genel durumundan bahseder misiniz? <o:p></o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt;">
<o:p>&nbsp;</o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt;">
&Ouml;zbekistan, T&uuml;rkistan&#39;ın merkezi. Ruslar son 70 yıl i&ccedil;inde T&uuml;rkistan&#39;ı <b style="mso-bidi-font-weight: normal">par&ccedil;alara ayırıp</b> 4 cumhuriyet yaptılar. Her bir cumhuriyette olduğu gibi coğrafi b&ouml;lge isimlerini esas alıp <b style="mso-bidi-font-weight: normal">yepyeni milletler </b>ortaya &ccedil;ıkarmaya &ccedil;alıştılar. Bug&uuml;n 4 T&uuml;rk cumhuriyetinin bayrağı BM&#39;de g&ouml;ndere &ccedil;ekildi. &Ouml;zbekistan gelecekte <b style="mso-bidi-font-weight: normal">ger&ccedil;ek bağımsız bir milli devlet </b>olursa, demokratik bir cumhuriyet kurulursa &ccedil;evresindeki T&uuml;rk Cumhuriyetleriyle iyi bir &ouml;rnek olacak, onlar da <b style="mso-bidi-font-weight: normal">&Ouml;zbekistan&#39;ın yolunu</b> izleyeceklerdir. &Ouml;zbekistan, <b style="mso-bidi-font-weight: normal">n&uuml;fus </b>ve <b style="mso-bidi-font-weight: normal">ekonomik imk&acirc;nlar</b> a&ccedil;ısından da g&uuml;&ccedil;l&uuml; bir cumhuriyettir. T&uuml;rkistan&#39;ın siyasi bir birlik durumu olur mu olmaz mı bilmiyorum. Şu anda bir şey diyecek durumda değilim. Yalnız <b style="mso-bidi-font-weight: normal">dil, milliyet, k&uuml;lt&uuml;r</b> ve <b style="mso-bidi-font-weight: normal">tarihi m&uuml;şterekler de,</b> birleşme de yeterlidir bizim i&ccedil;in. T&uuml;rk Cumhuriyetleri &ouml;nce kendilerini tanımalı. Ruslar Pan-T&uuml;rkizme <b style="mso-bidi-font-weight: normal">(Turancılığa)</b> karşı ilk savaşı &Ouml;zbekistan&#39;da başlattılar. &Ccedil;&uuml;nk&uuml; &Ouml;zbekistan <b style="mso-bidi-font-weight: normal">ger&ccedil;ek T&uuml;rk birliğinin, </b>ger&ccedil;ek milli şuurun merkezidir. Geo-stratejik olarak da &ouml;nemli bir konumdadır. <b style="mso-bidi-font-weight: normal">T&uuml;rk birliği &uuml;lk&uuml;s&uuml;n&uuml;n de birleştiricisi &Ouml;zbekistan&#39;dır. </b></p>
<hr />
<p>
<b style="mso-bidi-font-weight: normal"><img height="355" src="http://www.haberaktuel.com/images/news/29682.jpg" width="591" /></b></p>
<hr />
<p>
<b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="COLOR: maroon">&quot;AMERİKA DOĞUDAKİ M&Uuml;SL&Uuml;MANLARA İLGİYLE BAKIYOR&quot;<o:p></o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt;">
G&uuml;n&uuml;m&uuml;zde bazıları <b>T&uuml;rki halklar</b> diyorlar, Arabi halklar, Fransi halklar deniliyor. <b>Bu yanlıştır.</b> Moskova, Batı, Amerika <b>doğudaki M&uuml;sl&uuml;manlara,</b> T&uuml;rk devletlerine ilgi ile bakıyorlar. &Ccedil;&uuml;nk&uuml; <b>menfaatleri</b> var, bizim de var. Bu dengeyi sağlam politikalar &uuml;zerine oturtmak lazım. <b>Milliyet&ccedil;ilik politika değildir, &uuml;lk&uuml;d&uuml;r.</b> Politika i&ccedil;in g&uuml;&ccedil; verebilir. Millet i&ccedil;in &ccedil;alışmak, milleti sevmek her insanın, politik d&uuml;ş&uuml;ncesi ne olursa olsun asli g&ouml;revidir. Milliyet&ccedil;ilik, politika değil mefk&ucirc;remizdir. Politikamız i&ccedil;in, <b>milli devlet</b> kurmamız i&ccedil;in itici g&uuml;&ccedil;t&uuml;r.</p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt;">
<o:p>&nbsp;</o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt;">
<b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="COLOR: maroon">&quot;&Ouml;ZAL&#39;IN &Ouml;LD&Uuml;R&Uuml;LMESİNE T&Uuml;RK D&Uuml;NYA GEZİSİ TESİR ETTİ!&quot;<o:p></o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt;">
<b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="COLOR: blue"><o:p>&nbsp;</o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt;">
<b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="COLOR: blue">&mdash; Hayatınıza bir d&ouml;nem ilgin&ccedil; bir gelişme var. Turgut &Ouml;zal ile randevulusunuz. 22 Nisan 1993&#39;de geliyorsunuz ama &ouml;ğreniyorsunuz ki &Ouml;zal &ouml;ld&uuml;r&uuml;lm&uuml;ş. Bunu sizin randevunuzla irtibatlandırıyor musunuz?<o:p></o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt;">
<o:p>&nbsp;</o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt;">
Bence hayır. Ama Sayın Cumhurbaşkanı&#39;nın son haftadaki <b style="mso-bidi-font-weight: normal">T&uuml;rk d&uuml;nyası gezisi</b> d&uuml;nyada derin tesir bıraktı ve &ouml;ld&uuml;r&uuml;lmesine bence bu tesir etti. Biz merhum Cumhurbaşkanımızla, T&uuml;rk Ocaklarının bir konuşmasında tanıştık. Ben orada yarı oğuzca yarı &Ccedil;ağatayca k&uuml;&ccedil;&uuml;k bir konuşma yaptım. <b style="mso-bidi-font-weight: normal">&quot;Ben bu &Ouml;zbekleri anlamadım ama sizi anladım&quot;</b> dedi. Ben de <b style="mso-bidi-font-weight: normal">&quot;Efendim ben Harezm b&ouml;lgesi doğumluyum. Orda biraz oğuzca var&quot;</b> dedim.</p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt;">
<o:p>&nbsp;</o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt;">
<b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="COLOR: maroon">&quot;T&Uuml;RKİYE&#39;NİN ZAYIFLAMASINI İSYEYENLER VAR&quot;<o:p></o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt;">
<b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="COLOR: blue"><o:p>&nbsp;</o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt;">
<b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="COLOR: blue">&mdash; T&uuml;rkiye son aylarda adeta &ccedil;alkalanıyor. AK Partiyi kapatma davası, Ergenekon adı altında yapılanmalar&hellip; Bu bir BOP projesi organizesi midir? Siz d&uuml;nyayı bilen bir siyaset&ccedil;isiniz. Nasıl değerlendiriyorsunuz?<o:p></o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt;">
&nbsp;</p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt;">
<b style="mso-bidi-font-weight: normal">Karışıklık ortaya &ccedil;ıkaranlar</b>da tek bir grup yok. Bu gruplar aslında birbiriyle de d&uuml;şman. Ama <b style="mso-bidi-font-weight: normal">&quot;ortak d&uuml;şman T&uuml;rkiye&quot;</b> deyip stratejik saldırılar tertip ediyorlar. Jirnovski bunu &ccedil;ok a&ccedil;ık&ccedil;a s&ouml;ylemişti. T&uuml;rkiye&#39;nin zayıflamasını isteyen <b style="mso-bidi-font-weight: normal">i&ccedil;</b> ve <b style="mso-bidi-font-weight: normal">dış d&uuml;şmanlar</b> var. Daha &ccedil;ok <b style="mso-bidi-font-weight: normal">dışarıdan g&uuml;d&uuml;ml&uuml; bir hareket.</b> Mesela T&uuml;rk d&uuml;nyasının lideri T&uuml;rkiye olmasın diye &ouml;n&uuml;ne engeller &ccedil;ıkaran <b style="mso-bidi-font-weight: normal">Amerika</b>&#39;dır. Kendi b&ouml;lgesinde ve kontroll&uuml; bir g&uuml;&ccedil; olabilir ama <b style="mso-bidi-font-weight: normal">s&uuml;per g&uuml;&ccedil;</b> olması isteniyor.</p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt;">
<o:p>&nbsp;</o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt;">
<b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="COLOR: blue">&mdash; Siz bir partinin lidersiniz. Siz bunu d&uuml;ş&uuml;nd&uuml;n&uuml;z m&uuml;?<o:p></o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt;">
<o:p>&nbsp;</o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt;">
Elbette. Biz <b style="mso-bidi-font-weight: normal">1970&#39;lerden beri </b>b&ouml;yle bir hayalin peşindeydik. Pant&uuml;rkizm ve Konfederasyon d&uuml;ş&uuml;ncesi şu andaki <b style="mso-bidi-font-weight: normal">&Ouml;zbekistan&#39;ın politikası</b> ile bitti. Rusya&#39;yı Allah yıkınca, T&uuml;rkistan tam bağımsız olunca <b style="mso-bidi-font-weight: normal">-ki bağımsız değil-</b> Kerimov tamamen <b style="mso-bidi-font-weight: normal">Rusya&#39;nın kontrol&uuml;ne</b> girdi.</p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt;">
<o:p>&nbsp;</o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt;">
<b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="COLOR: blue">&mdash; D&uuml;nya T&uuml;rk Birliği kurulur mu?<o:p></o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt;">
<o:p>&nbsp;</o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt;">
<b style="mso-bidi-font-weight: normal">Beyinlerdeki d&uuml;ş&uuml;nce</b> siyasete taşınmalı. Siyasi irade <b style="mso-bidi-font-weight: normal">T&uuml;rk devletlerindeki liderlerde</b> olmalı.</p>
<hr />
<p>
<img height="355" src="http://www.haberaktuel.com/images/news/29683.jpg" width="591" /></p>
<hr />
<p>
<b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="COLOR: blue">&mdash; &Ouml;zbekistan&#39;dan s&uuml;rg&uuml;n edilince İstanbul&#39;a geldiniz. Neden İstanbul?<o:p></o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt;">
<b>İstanbul mukaddes bir şehirdir.</b> &Ouml;zellikle Orta Asya T&uuml;rkleri i&ccedil;in. Mesela bizde son y&uuml;z yıla kadar <b>İstanbul&#39;a gelinir,</b> oradan hacca gidilirdi. Ben 1992&#39;de İstanbul&#39;a ilk geldiğimde vatanıma geldim diye d&uuml;ş&uuml;nd&uuml;m. B&ouml;yle bir enerji var. Bu <b>Anadolu&#39;nun ruhu.</b></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt;">
<o:p>&nbsp;</o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt;">
<b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="COLOR: maroon">&quot;POLİTİKA EN KARA İŞTİR, ŞİİR GİBİ TEMİZ DEĞİLDİR&quot;<o:p></o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt;">
<b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="COLOR: blue"><o:p>&nbsp;</o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt;">
<b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="COLOR: blue">&mdash; Bir şair olduğunuzu biliyoruz. Son zamanlarda şiirle aranız nasıl? <o:p></o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt;">
<o:p>&nbsp;</o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt;">
10 yıl &ouml;nceye kadar <b style="mso-bidi-font-weight: normal">politika dışında</b> bir insandım. <b style="mso-bidi-font-weight: normal">Şiirlerimde politika yoktur.</b> &Ccedil;&uuml;nk&uuml; şiir y&uuml;ksek ruhtur. Sessizliği sever, <b style="mso-bidi-font-weight: normal">şiir temizdir, doğadır, tabiattır, g&uuml;zelliktir.</b> Bu g&uuml;zelliklerle dolu işi politik rekl&acirc;mda kullanmadım. İnsan kalbinde sessizlik, ebediyet lazımdır. Siyaset ise bug&uuml;n&uuml;n işidir. En kara iştir, şiir gibi temiz değildir. <b style="mso-bidi-font-weight: normal">Huzuru, s&uuml;k&ucirc;neti sevmez…</b></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt;">
<b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="COLOR: blue"><o:p>&nbsp;</o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt;">
<b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="COLOR: maroon">&quot;YALANCI SİYASET&Ccedil;İLER CEHENNEM GİBİ HAYAT YAŞIYORLAR!&quot;<o:p></o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt;">
<b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="COLOR: blue"><o:p>&nbsp;</o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt;">
<b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="COLOR: blue">&mdash; Şairlik ve siyaset&hellip; G&uuml;n&uuml;m&uuml;zde yan yana gelmesi zor iki &ouml;ğe. İ&ccedil;inizdeki ozan ruhluğu ile siyaseti nasıl bir arada bulunduruyorsunuz?<o:p></o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt;">
<o:p>&nbsp;</o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt;">
Politika aslında bir <b style="mso-bidi-font-weight: normal">ince ilimdir.</b> Siyaset de bir şiirdir. <b style="mso-bidi-font-weight: normal">Politika bir savaştır.</b> Savaş da derin bir şiirdir. Y&uuml;zeyde sanki birbirine zıt gibi g&ouml;r&uuml;nse de derinde ikisi de <b style="mso-bidi-font-weight: normal">ruh inceliğini</b> barındırır. G&uuml;n&uuml;m&uuml;z teorisyenleri siyaset i&ccedil;in olumsuz s&ouml;zler sarf ediyorlar. Hayır. Siyaset <b style="mso-bidi-font-weight: normal">d&uuml;r&uuml;st</b> ve <b style="mso-bidi-font-weight: normal">doğru</b> olmaktır. Ama g&uuml;n&uuml;m&uuml;z&uuml;n siyaset&ccedil;ileri bundan korktukları i&ccedil;in siyaseti <b style="mso-bidi-font-weight: normal">&ccedil;ok y&uuml;zl&uuml;l&uuml;k</b> gibi algılıyorlar. Ge&ccedil;miş tarihimizde atalarımız da siyaset yapardı ama doğruydular, haklıydılar. Hep kazanan oldular. <b style="mso-bidi-font-weight: normal">Osmanlı tarihi</b> bunun &ouml;rnekleri ile doludur. Diğer siyaset&ccedil;iler d&uuml;r&uuml;st değil. <b style="mso-bidi-font-weight: normal">&quot;Ben nasıl b&ouml;yle olayım&quot;</b> yanlış&hellip; <b style="mso-bidi-font-weight: normal">&quot;Aldatırsam kıvırırsam biraz iktidarımı y&uuml;r&uuml;t&uuml;r&uuml;m&quot;</b> yanlış&hellip; Aslında bu <b style="mso-bidi-font-weight: normal">yalancı siyaset&ccedil;iler</b> cehennem gibi bir hayat yaşıyorlar. Bakın ben d&uuml;nyayı dolaşıyorum. Ka&ccedil; defa <b style="mso-bidi-font-weight: normal">suikast girişimi</b> oldu. Bakın şimdi burada sizinle <b style="mso-bidi-font-weight: normal">korumasız </b>g&ouml;r&uuml;ş&uuml;yorum. <b style="mso-bidi-font-weight: normal">Allah doğru olanların yardımcısıdır.<o:p></o:p></b></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt;">
<o:p>&nbsp;</o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt;">
<b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="COLOR: blue">&mdash; &Ouml;zbekistan&#39;dan uzaktasınız. Haber alıyor musunuz?<o:p></o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt;">
<o:p>&nbsp;</o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt;">
Tabi&icirc; ki. Ben hala ERK partisinin <b style="mso-bidi-font-weight: normal">genel başkanıyım.</b> Biz son se&ccedil;imlere giremedik. İslam Kerimov meclisle g&ouml;r&uuml;ş&uuml;yor.</p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt;">
<span style="COLOR: maroon"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt;">
<b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="COLOR: maroon">&quot;T&Uuml;RKİYE İYİ İŞLER YAPTI. ANCAK&hellip;&quot;<o:p></o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt;">
<b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="COLOR: blue"><o:p>&nbsp;</o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt;">
<b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="COLOR: blue">&mdash; T&uuml;rkiye&#39;den neler bekliyorsunuz? <o:p></o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt;">
<o:p>&nbsp;</o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt;">
T&uuml;rkiye&#39;den &ccedil;ok şey bekliyoruz. Bug&uuml;ne kadar <b style="mso-bidi-font-weight: normal">T&uuml;rkiye iyi işler yaptı.</b> Ancak &Ouml;zbekistan&#39;daki iktidarın politik y&ouml;nden desteklemesi bizi zor duruma soktu. Biz iktidar i&ccedil;in değil, <b style="mso-bidi-font-weight: normal">millet i&ccedil;in destek bekliyoruz. </b>T&uuml;rkiye, &Ouml;zbekistan y&ouml;neticilerine demokrasiyi, haberleşme h&uuml;rriyetini, partileşme olmadan iktisatta iyileşme olmayacağını anlatmalı.</p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt;">
<o:p>&nbsp;</o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt;">
<b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="COLOR: maroon">&quot;&Ouml;ZBEKİSTAN&#39;A GİDECEĞİM, HALK AYAKLANACAK!&quot;<o:p></o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt;">
<b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="COLOR: blue"><o:p>&nbsp;</o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt;">
<b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="COLOR: blue">&mdash; S&uuml;rg&uuml;n şehzade &Ouml;zbekistan&#39;a d&ouml;necek mi?<o:p></o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt;">
<o:p>&nbsp;</o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt;">
<b style="mso-bidi-font-weight: normal">&Ccedil;ok yakında</b> &Ouml;zbekistan&#39;a gideceğim. Halk ayaklanacak. Bu ihtilal değil, bu halkın &ouml;z verisi. Biz gideceğiz ve <b style="mso-bidi-font-weight: normal">kendi se&ccedil;imimizi</b> yapacağız.</p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt;">
<o:p>&nbsp;</o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt;">
<b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="COLOR: maroon">T&Uuml;RKİYE&#39;YE MESAJ: BİRLEŞELİM<o:p></o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt;">
<b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="COLOR: blue"><o:p>&nbsp;</o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt;">
<b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="COLOR: blue">&mdash; Şuan &Ouml;zbekistan&#39;ın başkanı olsaydınız T&uuml;rkiye&#39;ye neler s&ouml;ylemek isterdiniz?<o:p></o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt;">
<o:p>&nbsp;</o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt;">
T&uuml;rkiye&#39;ye <b style="mso-bidi-font-weight: normal">15 yıldır </b>mesajım zaten var. Bir olalım, birleşelim. Tek bayrak değil, <b style="mso-bidi-font-weight: normal">herkesin kendi bayrağı olabilir.</b> Ama temel meselelerde birleşelim. Tek para birimi, tek ekonomik g&uuml;&ccedil;, g&uuml;mr&uuml;ks&uuml;zl&uuml;k ve alfabe birliği şart&hellip;</p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt;">
<o:p>&nbsp;</o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt;">
<b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="COLOR: maroon">&quot;&Ouml;ZBEKİSTAN&#39;IN BAŞINDAKİ ADAM T&Uuml;RK D&Uuml;ŞMANIDIR&quot;<o:p></o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt;">
<b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="COLOR: blue"><o:p>&nbsp;</o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt;">
<b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="COLOR: blue">&mdash; Bu s&ouml;ylediklerinizi neden yapmıyoruz? &Ouml;zbekistan, T&uuml;k halklarının &ouml;nemli bir kısmını oluşturuyor.<o:p></o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt;">
<o:p>&nbsp;</o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt;">
&Ouml;zbekistan&#39;ın başındaki adam <b style="mso-bidi-font-weight: normal">T&uuml;rk d&uuml;şmanıdır.</b> Almanya&#39;ya gittiğinde <b style="mso-bidi-font-weight: normal">&quot;sizi Yıldırım Beyazıt&#39;tan biz kurtardık&quot; </b>diyecek kadar gaflette. Arzum, b&uuml;y&uuml;k ağabeyimiz <b style="mso-bidi-font-weight: normal">ekonomik krizden &ccedil;ıksın</b> ve ağabeylik yapsın. Ruslar kim ki bize ağabeylik yapsın. Burada a&ccedil;ık&ccedil;a size ve <b style="mso-bidi-font-weight: normal">T&uuml;rk d&uuml;nyasına</b> sesleniyorum. <b style="mso-bidi-font-weight: normal">T&uuml;rkiye bize ağabeylik yapsın.</b> Liderliğinde d&uuml;nyanın en g&uuml;&ccedil;l&uuml; ekonomisine kavuşalım. <b style="mso-bidi-font-weight: normal">Ağabeyimiz bizi unutmasın.</b></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt;">
<o:p>&nbsp;</o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt;">
<i style="mso-bidi-font-style: normal">&hellip;bitti!<o:p></o:p></i></p>