MÜSİAD’dan Anayasa paketine destek

MÜSİAD'dan anayasa değişikliği taslağına destek geldi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Yönetim Kurulu, Ak Parti tarafından sivil toplum kuruluşlarına sunulan ve MÜSİAD’ın da görüşlerinin alındığı Anayasa değişikliği taslağı hakkında yazılı bir açıklama yaptı.

Anayasa değişikliği taslağı hakkında yazılı bir açıklama MÜSİAD Yönetim Kurulu, “Gelinen noktada hükümete düşen bugün olduğu gibi gerçekçi bir zeminde mümkün olan en geniş toplumsal mutabakatı bulmaya çalışmak, muhalefete düşen ise, anayasa değişikliği taslağının demokrasimize yapacağı katkıyı düşünerek ön yargısız bir şekilde yapıcı muhalefet görevini yerine getirmektir” dedi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Yönetim Kurulu, Ak Parti tarafından sivil toplum kuruluşlarına sunulan ve MÜSİAD’ın da görüşlerinin alındığı Anayasa değişikliği taslağı hakkında yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklama şu şekilde:

Hazırlanan Anayasa değişiklik tasarısına ilişkin hükümetin, başta MÜSİAD olmak üzere iş dünyası ve Sivil Toplum Kuruluşları ile görüşlerin paylaşılması yönetişim ilkesi ve katılımcılık açısından oldukça önemli olmuştur.

Askeri bir darbe sonrası oluşturulan 1982 anayasası şimdiye kadar defalarca değişikliğe uğramış ve bu şekilde Türkiye’nin önündeki demokratikleşme sorunu nispeten de olsa giderilmeye çalışılmıştır.

MÜSİAD olarak, ilk Anayasa değişikliği önerimizi kapsamlı bir çalışmayla Nisan 2000 yılında hazırlamış olduğumuz rapor ile kamuoyuna sunmuş ardından da bu çalışmamızı geliştirerek 2008 yılında “Yeni Bir Anayasa İçin Görüş ve Öneriler” isimli raporumuzu yayınlamıştık.

MÜSİAD, ülkemizdeki demokrasi, insan hak ve hürriyetlerinin düzeyinin arttırılmasını yönelik çalışmaları yirmi yıllık geçmişi boyunca hep desteklemiştir ve desteklemeye de devam edecektir.

Türkiye’de hak ve özgürlüklerin gelişmesi, demokrasinin güçlenmesi ve demokratik bir düzlemde milletimizin birlik ve kardeşlik duyguları içinde mutlu ve müreffeh yaşaması zaten bizlerin temel şiarımızdır. Bu bakımdan, son anayasa değişikliği talebini biz bu çerçevede değerlendiriyor ve desteliyoruz. Bilhassa, yargı alanında yapılması düşünülen birçok değişiklik uzunca bir süredir kamuoyu tarafından heyecanla beklenmekteydi. MÜSİAD da birçok kere bu değişikliklerin yapılmasının ne kadar elzem olduğunu ortaya koymuş ve bu konuda raporlar hazırlamıştır.

Bununla birlikte, anayasa değişiklikleri, diğer yasa değişikliklerinden daha faklı nitelikler arz etmektedir. Yeni bir anayasa ya da kapsamlı anayasa değişiklikleri hazırlıkları sürecinde toplumda belli bir mutabakat zemininin oluşturulması gerekmektedir. Toplumsal uzlaşı ile Anayasa beraber düşünülmesi gereken iki husustur. Bu bakımdan, 26 maddelik bu anayasa değişikliğinin geniş bir uzlaşı zemininde oluşturulması çabalarını da yürekten destekliyoruz.

Bu noktada, hükümete düşen bugün olduğu gibi gerçekçi bir zeminde mümkün olan en geniş toplumsal mutabakatı bulmaya çalışmak, muhalefete düşen ise, anayasa değişikliği taslağının demokrasimize yapacağı katkıyı düşünerek ön yargısız bir şekilde yapıcı muhalefet görevini yerine getirmektir.

Umuyoruz ki, Türkiye’yi daha fazla demokratikleştirecek, çağdaşlaştıracak ve AB ile ilişkileri geliştirecek bu anayasa değişikliği, geniş bir mutabakat zemininde kabul edilir ve Türkiye’yi demokrasi, insan hak ve hürriyetleri konularında dünyada hak ettiği yere taşır.