Müslümanlara önyargılı davranılmamalı

Alman Yeşiller Genel Eş Başkanı Claudia Roth, Almanya'da izlenen siyasetin Müslümanlara zarar verdiğini belirtti.

Roth’un Alman Türk Toplumu (TGD) binasından TGD Genel Başkanı Kenan Kolat ile birlikte basın toplantısı yaptılar. Müslümanları zan altında bırakarak hepsine kuşkulu bakmanın insani bir davranış olmadığına dikkat çeken Roth, “Tüm Müslümanlar hakkında olumsuz düşünmek ve dolaysıyla hepsine şüpheli yaklaşmak anayasaya tamamen zıt bir davranış. İnsanları böylelikle bölüyorsunuz.” şeklinde konuştu.

Vicdan testine de değinen Roth, “Sadece Müslümanlara yönelik bir vicdan testi uygulaması yanlış bir davranış.” dedi. Roth, CDU’lu Avrupa Birliği Bakanı Willi Staechele’nin “Müslümanların yüzde 21’i ülkeyi terk etsin” sözlerinde “Müslüman hakkında böyle bir yaklaşım kabul edilemez. Bu yaklaşımı da birde “Müslümanlara sorulan soruları zaten yanlış cevaplıyorlar” gibi yaklaşımlarla destekleyerek tüm Müslümanlara şüpheli yaklaşılması gerektiği düşüncesini yaymak kabul edilir bir davranış değil.” değerlendirmesinde bulundu.

Roth çok kültürlülük sadece teoriden ibaret olmadığı söylerken,”Çok kültürlülük sadece Yeşillerin ortaya koydukları bir hayal ürünü değil. Çok kültürlülük artık bir gerçek. Birileri bunu istese de istemese de bu böyle kabul etmeli.” ifadelerine yer verdi.

Çok kültürlülük gerçeğini demokrasiye dönüştürmenin yollarını izah eden Roth, “Bunun temeli kesinlikle anayasa. Hukuk devletin sağlanması için anayasanın yanı sıra insan hakları ve bilhassa kadın hakları korunmalı. Birileri gelerek İslam dininin bir gerekçesiymiş gibi kadınların haklarını suiistimal etmelerine göz yumamayız.” şeklinde konuşmasını sürdürdü. Kültürler arasında herhangi bir ‘Öncü Kültür’ün (Leitkultur) söz konusu olmadığını söyleyen Roth, “Eğer öncü kültürünü kabul edersek bu diğer kültürlerin üstünde olduğunu kabul ediyoruz anlamına gelir. Yani öncü kültür hiyerarşide en başta geldiğini ve diğer kültürle ise birinci ikinci ve üçüncü kültür olarak sıralandırılması kesinlikle yanlış bir tutum.” dedi.

Alman Türk Toplumu TGD Genel Başkanı Kenan Kolat ise Alman vatandaşlığına geçmek isteyen yabancılar hakkında bilgilendirdi. Kolat, Alman vatandaşlığına geçmek isteyen göçmenler bürokrasi engellerle baş başa kaldıklarını belirtti. Kolat, Alman vatandaşlığına geçen Türklerin sayısı 1999 yılına kadar yaklaşık 103 bin 900 olduğunu, ama 2000 yılından itibaren bir düşüş söz konusu olduğunu belirtti. Kolat, “1999 yılında Alman vatandaşlığına geçen Türklerin sayısı 103 bin 900 iken 2004 yılında ise sadece 44 bin 465. Eğer uyum konusunda başarılar elde etmek istiyorsak uyumu engelleyen siyasi tutumlardan vazgeçilmeli.” şeklinde konuştu.