Mustafa Sarıgül hakkında suç duyurusu

9 CHP'li belediye meclis üyesi, bugün Şişli Cumhuriyet Savcılığı'na giderek, şikayet dilekçesini verdi.

CHP’li Şişli Belediyesi meclis üyeleri, Nişantaşı’ndaki bir alışveriş merkezinin imar mevzuatına aykırı inşa edildiğinin, Danıştay 6’ıncı dairesinin kararıyla kesinleştiğine dikkat çekerek, yıkım ve imar planına uygun hale getirecek kararları çıkarmadığı gerekçesiyla Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül hakkında suç duyurusunda bulundu.

CHP Şişli İlçe Başkanı Av. Hıdır Tanrıverdi ve beraberindeki 9 CHP’li belediye meclis üyesi, bugün Şişli Cumhuriyet Savcılığı’na giderek, şikayet dilekçesini verdi.

Adliye çıkışı basın mensuplarına konuşan Hıdır Tanrıverdi, “City’s Alışveriş Merkezi imar mevzuatı başta olmak üzere yasal düzenlemelere aykırı inşa edildi. Hukuka aykırılıktan dolayı, İstanbul 3’üncü İdare Mahkemesi’ nin verdiği iptal kararını, Danıştay 6’ıncı Dairesi’nin onamasına rağmen, Şişli Belediye Başkanlığı uygulama yapmadı. Biz mahkeme kararlarının uygulanması konusunda Şişli Belediye Meclisi’nde, arkadaşlarımızla soru önergesi verdik. Ancak bugüne kadar herhangi bir şekilde, ne yıkım kararı ne de işyeri ruhsatlarının iptali yapılmadı. Burada belediye başkanı taraflı hareket etmiş, yargı kararlarını yerine getirmeyerek suç işlemiştir. Eminiz ki yargı gereğini yerine getirecektir” dedi.

YASAL İŞLEMİ GEREKTİRECEK BİR DURUM YOK

Şişli Belediye Başkanlığı Basın Bürosu’nca yapılan açıklamada, suç duyurusuna konu olan alışveriş merkeziyle ilgili yasal işlemi gerektirecek herhangi bir durum bulunmadığı belirtilerek, şöyle denildi:

“Suç duyurusuna konu olan Citys Alışveriş Merkezi’nin inşaatı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 2005 yılında yapılan 1/5000 ölçekli imar planları uyarınca başlamış ve aynı plana uygun olarak 2007 yılında tamamlanarak faaliyete geçmiştir. Söz konusu bina inşaatı, projesi ve ruhsatına tamamen uygun olarak yapılmıştır. Danıştay tarafından verilen plan iptali kararı ise, bina tamamlanarak faaliyete geçtikten sonra, 2007 tarihinde alınmıştır. 1/5000 ölçekli planlar Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldığı için, plan iptaline ilişkin düzenlemeler de yine Büyükşehir Belediyesi’nin yetki ve görev alanındadır. Ayrıca, söz konusu bina mahkeme kararından önce tamamlanarak faaliyete geçtiğinden ve ruhsatına uygun olarak inşa edildiğinden, kazanılmış haklar kapsamındadır. Yasal işlemi gerektirecek herhangi bir durum bulunmamaktadır.

Belediyemizin bu konuda yargı kararlarını uygulamaması gibi bir durum da kesinlikle söz konusu değildir.”