Mutemetlik tarihe karışıyor

Devlet memurlarının özlük haklarına ilişkin bütün işlemler, Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü'nce merkezden yürütülecek.

Bu mutemetlerden aynı zamanda başka görevi olanlar, yeni dönemde sadece bu görevlerini ifa edecek, başka işi olmayanlar ise eleman ihtiyacı bulunan birimlere kaydırılacak.

Muhasebat Genel Müdürü Ömer Duman’dan alınan bilgiye göre, Tahakkuk Dairelerini Birleştirme ve Maaş Otomasyon Projeleri ile memur maaş sistemi tümüyle değişecek. Aksaray ve Sivas’ta pilot uygulaması gerçekleştirilen proje, 15 Haziran’da bütün Türkiye’de hayata geçirilecek. Başbakan Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan bir genelge uyarınca, bütün kamu kuruluşları memurlara ilişkin bilgileri, Say 2000i kapsamında Muhasebat Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Merkezi’ne iletecek. Burada 2 milyon 200 bin devlet memurunu kapsayan bir ‘Memur Kütüğü’ oluşturulacak. Kamu kuruluşları, derece ve kademe artışı, doğum, ölüm gibi memurlara ilişkin bilgi değişikliklerini de yine internet ortamında Bilgi İşlem Merkezi’ne gönderecek. Projeyle devlet memurlarının maaşları da artık mutemetler kanalıyla değil, merkezde elektronik ortamda hesaplanacak. Her memurun maaş hesabına ilişkin bilgiler, Say 2000i sistemine yüklenecek. Maaşlar da, bu bilgiler ışığında merkezde elektronik ortamda hesaplanarak, internet yoluyla tahakkuk müdürlüklerine iletilecek. Burada doğruluğu kontrol edilecek maaş cetvelleri, elektronik imza yoluyla onaylanacak ve tekrar merkeze gönderilecek. Buradan da, illerdeki saymanlıklar kanalıyla kamu kuruluşlarına ulaştırılacak.