NASA teknolojisi 112 servislerine girdi

Türkiye'nin 112 servisinde atak yapan Sağlık Bakanlığı' önümüzdeki yıldan itibaren olumsuz iklim şartlarında kullanılmak üzere uçak ve helikopter ambulansları devreya sokmaya hazırlanıyor.

Sağlık Bakanlığı önümüzdeki yıldan itibaren uçak ve helikopter ambulansları ile NASA teknolojisi ile yapılacak paletli ambulansları hizmete sokmaya hazırlanıyor. İstanbul ve Çanakkale’de kullanılmak üzere bir adet deniz ambulansını da hizmete sokan bakanlık, 3 deniz ambulansını daha 112 sistemine dahil edecek.

Bakanlığın çalışmalarının tamamlanmasının ardından önümüzdeki yıldan itibaren de uçak ve helikopter ambulanslarda hizmet vermeye başlayacak. Uçak ambulanslar daha çok diğer ülkelerdeki doğal afetlerde ya da acilliyet gereken durumlarda Türkiye’nin bir ucundan diğer ucuna hasta taşımada kullanılacak.

Helikopter ambulanslar ise, fiziki özellikleri gereği, uçak ambulanslara göre çok daha kısa mesafalerde kullanılacak. Türkiye her biri yarıçapı 200 kilometrelik bölgelere ayrılacak ve bu şekilde oluşturulacak bütün alanlar için bir helikopter ambulans hizmete sokulacak. Böylece, zorlu kış şartlarında kar nedeniyle ulaşıma kapanan Van’ın herhangi bir köyünde doğum yapmak üzere olan kadınlar, 112 servislerinde çalışan uzman hekimlerin onayı ile helikopter ambulanslarla herhangi bir hastaneye ulaştırılabilecek.

Bakanlık yine olumsuz kış şartlarında kullanılmak üzere paletli ambulansları da 112 sistemi içine dahil edecek. Bu paletler NASA teknolojisi ile yapılacak. Sözkonusu ambulanslar paletler çıkartıldıktan sonra asfalt yolda da hareket edebilecek.

Sağlık Bakanlığı 2003 yılından itibaren 480 olan 112 acil istasyon sayısını 977’ye çıkartıldı. İstasyon başına düşen nüfus, Ocak 2003’te 140 bin 960 iken, Ocak 2006 itibariyle 69 bine düştü. Sağlık Bakanlığı bu sene sonuna kadar AB standartları doğrultusunda 53 bin kişiye bir istasyon düşmesini hedefliyor.