Nasıl alışveriş yapıyoruz?

Alışverişi gerçekleştiren tüketicilerin sadece yüzde 4'ü alışveriş öncesi plan yapıyor.

Alanı 400 metre karenin altında olan süpermarket sayısının hızlı arttığı günümüzde süpermarket tercihlerinde de lokasyon, fiyatın önünde yer alıyor. Bununla birlikte ortalama ayda 18 defa bakkaldan alışveriş yapıyoruz ve üçte birimiz açık ve sabit pazarlara her hafta uğruyor.

ACNielsen’in dünyada 2001 yılından itibaren, Türkiye’de de son iki yıldır yaptığı ‘Shopper Trends’ araştırması, tüketicilerin alışveriş davranışları ile ilgili detaylı bilgiler sunuyor.

SÜPERMARKET SEÇİM KRİTERLERİ

Araştırmaya göre tüketiciler alışveriş yapacakları süpermarketleri belirlemede ana faktörün lokasyon olduğunu belirtiyorlar.

Fiyat ikinci belirleyici etmen olarak değerlendiriliyor. Araştırma bulguları tüketicilerin market fiyatlarını takip ettiğini ve fiyat değişikliklerini özellikle de alışverişini yaptıkları ürün kategorileri için fark ettiklerini gösteriyor.

Belirtilen bu ana kriterler dışında tüketiciler aynı zamanda alışveriş yaptıkları marketlerden yüksek kaliteli ürün ve markaları sunmasını, ihtiyaç duyulan ürünleri hızlı ve kolay bir şekilde bulmayı, ürünlerin sunumunu ve marketin ferah ve geniş olmasını da bekliyorlar.

Hane için gıda, içecek, temizlik ve kişisel bakım gibi ürün kategorilerinde yapılan alışverişlerde harcamaların çok büyük bir bölümü hiper market / süpermarket kanalına gidiyor.

Bu tip ürünlere yapılan harcamalarda en çok parayı bakkallara veren tüketicilerin oranı ise sadece yüzde 1. Bununla birlikte bakkallar tüketicilerin hayatında önemli bir rol oynuyorlar. Bakkaldan ortalama ayda 18 defa alışveriş yapıldığı görülüyor.

Açık ve sabit pazarlar da hayatımızda hala önemli bir rol teşkil ediyorlar. Tüketicilerin üçte biri, her hafta bu kanaldan da alışveriş yaptıklarını ifade ediyorlar.

Haneye yapılan toplu alışverişlerde en çok tercih edilen dönem yüzde 51 ile ayın başı. Ay ortası ise tüketicilerin yüzde 37’si tarafından tercih ediliyor. Toplu alışverişler için tercih edilen günlere bakıldığında hafta sonu günlerinin yüzde 70 tarafından tercih edildiği görülüyor. Pazar günleri daha az tercih edilmeye başlanırken, Cumartesilerin payı artıyor.

Tüketiciler özellikle öğleden sonra ve akşam saatlerini alışverişe ayırmayı tercih ediyorlar.

Alışverişi gerçekleştiren tüketicilerin sadece yüzde 4’ü alışveriş öncesi plan yapmakta ve bu planın dışına çıkmamakta. Buna karşılık yüzde 12 hiç plan yapmamakta, yüzde 84 ise alışverişe planlı gelse dahi ilave ürünler alarak marketten ayrılmakta.

ALIŞVERİŞTE ERKEKLER ETKİLEYİCİ ROLDE

Hane alışverişinin büyük bir bölümünü bayanların gerçekleştirdiği ülkemizde erkeklerin de yüzde 24 ile alışveriş yapan grup içerisinde olduğu gözlemlenmekte. Erkekler özellikle alışveriş kendileri yapmasalar da alışveriş kararını yönlendirmeleri ile dikkat çekmekte.