Neden kaldırmak istiyolar bu 301’i?

Türk Eğitim-Sen Bursa 2 Nolu Şube Başkanı Selçuk Türkoğlu, Türk Ceza Kanunu'nun 301. maddesinin kaldırılması talebinin sağlam bir hukuki zemine sahip olduğunu söylemenin mümkün olmadığını kaydetti.

Türkoğlu, Avrupa Birliği (AB) İlerleme Raporu’nun açıklandığını, bazı çevrelerin raporun içeriğine bakmadan geçen yıl 140 sayfa olan raporun bu yıl 75 sayfa olarak düzenlenmesini sevinçle karşıladıklarını söyledi. Raporun incelenmesi halinde, baştan sona kadar AB dayatmalarının artarak sürdüğünün görüleceğini ileri süren Selçuk Türkoğlu, raporun özellikle Kıbrıs sorunu, Türk limanlarının Rum gemilerine açılması, Türk Ceza Kanunu’nun 301. maddesinin kaldırılması gibi dayatmaların yer aldığını belirtti. Türkoğlu, şunları söyledi: “301. maddenin 1. fıkrasında geçen Türklük kavramının değiştirilmesinin mümkün olmadığını herkes bilmeli. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunun 301. maddesi; 26/09/2004 tarihinde oylanarak, 01.06.2005 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. Bu yasa ile birlikte, 01.03.1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza Kanunu mülga hale gelmiştir. Kuşkusuz seksen yıllık bir süreçte, değişen durumlara göre Türk Ceza Kanunun yenilenmesi kaçınılmaz olmuştur. Ancak; Yeni Ceza Kanunu ile birlikte düzenlenen 301. maddenin üzerinden bir yılık süre geçtikten sonra düzenlenme ihtiyacı duyulmasının bir gerekçesinin bulunması şarttır. Bilindiği üzere yasalar toplumsal ihtiyaçlar nedeniyle ortaya çıkmakta ve milli iradenin sembolü meclisce oylanarak kabul edilmekte ve yürürlüğe girmektedir. Geçen bir yılık süreçte Türk Milletinin ne gibi bir toplumsal ihtiyacı çıkmıştır ki bu yasa değişikliği gündeme gelmiştir. Türkiye’de belirli sayıda açılan dava nedeniyle, böyle bir değişikliğe gidilmesi millet iradesinin hiçe sayılması anlamında olup, Türk Milletinin 301. madde ile hiçbir sorunu yoktur. Kaldı ki; bir yasanın toplumsal ihtiyaçları karşılayıp karşılamayacağı yönünde bir kanaatin oluşması için yargısal içtihatların oluşması şarttır. Türk Ceza yasası bile, seksen yılık bir süreç sonucunda değişmiştir. Yasa hükmünü uygulayacak, hakim olayın akışına bilgi ve belgelere göre gerekli cezayı zaten tayin edecek, farklı farklı kararlar zamanla içtihat haline gelecek, kanun zaafiyet gösteriyorsa değişikliği söz konusu olacaktır. Sonuç; itibariyle; 301. maddenin değiştirilmesine gerekçe olabilecek toplumsal bir neden bulunmamaktadır.”