‘Neden teröristleri karikatürize etmiyorsunuz?’

Son günlerde dünyanın en haksız, en insafsız, en ahlaksız yerel ve küresel ölçekli yalan ve yasak kampanyaları ile karşı karşıya olduğunu söylendi.

Danimarka’daki karikatür krizi ve Danıştay’ın başörtüsü kararlarını değerlendiren Ünal, “Şimdi bu meydandan, Irak Savaşında ABD’ye en fazla asker desteği veren, hiçbir hukuki ve insani gerekçesi olmayan savaşta açıkça işgalcilerin yanında yer alan Danimarka’ya ve yandaşı batılı ülkelere soruyoruz. Neden çağın en büyük teröristleri olan ABD ve İsrail’i ve onların işbirlikçilerini karikatürize edemiyorsunuz? Bugün için karşı karşıya olduğumuz bu saldırı, hiç kuşkusuz Danimarka gibi küçük ve önemsiz bir ülkenin kendi insiyatifi ile izah edilemez.” dedi.

Batı’nın İslam’a karşı küresel ölçekli bir yıpratma kampanyası başlattığına vurgu yapan Ünal, “Danimarka özelinde başlayıp diğer Avrupa ülkelerinde yaygınlaşan ve doğrudan doğruya Müslüman dünyanın inanç değerlerini hedef alan bu çirkin saldırı Ortadoğu işgalcilerine açıktan destek vermekten ve en önemlisi de giderek zemin kaybetmekte olan Batı uygarlığını tahkim etme gayretinden başka bir anlam taşımaz. Esasen sadece Müslümanları değil vicdan ve insaf sahibi her insanı, her inanç sahibini rencide eden bu saldırı kimi askeri ve iktisadi güç odaklarının İslam fobisini yaygınlaştırma amacıyla yürüttükleri küresel ölçekli bir kampanyadır. Çünkü yeryüzünde cennet kurmayı vaat eden ama kaos ve krizden başka hiçbir şey veremeyen batı modernizminin alternatifsiz yegane rakibi Müslümanlardır.” diye konuştu.

Basın açıklamasına sendika üyesi çok sayıda memur da katıldı.