Newsweek peçeyi kapak yaptı

Haftalık haber dergisi Newsweek, son sayısında başörtü ve peçe konusuna "Peçe'nin Ötesinde" başlığıyla kapağına da taşıyarak geniş yer ayırdı.

Makalelerde genelde başörtüsünün Kuran’da geçmediği savunulurken, Hz. Muhammed’in (sas) hanımlarının ise başörtüyü “kendilerini toplumun geri kalan kesimlerinden ayırmak için sosyal bir sembol olarak” örttükleri iddia edildi.

Carla Power ve Rebecca Hall imzalı “Net görmek” imzalı makalede başörtünün, değişen sosyal ve politik güçler tarafından güdüldüğü belirtildi. Makalede “Bayrak dışında hiçbir bez parçasının, özgürleştirme ve ezme, birleştirme ve bölme gibi bir gücü olmadığına” vurgu yapılırken, başörtünün Batılı toplumlar için “kilit modern ikilemi” simgelediğini kaydedildi.

Başörtünün her zaman için dini nedenlerle kullanılmadığını savunan yazarlar, İslam öncesinde Bizans ve Pers İmparatorluklarındaki Arap kadınların, başörtüyü üst düzey bir statü sembolü olarak kullandıklarını iddia etti. İslam’ın yayılmasıyla birlikte İslami inanç ile peçe arasında bir paralellik olduğunu savunulurken, Kuran’ın başörtüyü zorunlu kılmadığı ve Hz. Muhammed’in (sas) hanımlarının peçeyi, kendilerini diğer kadınlardan ayırmak için taktığını iddia etti.

Başörtünün tarihi süreci anlatılırken ise örtünmenin Suudi Arabistan’da Suud ailesi tarafından zorunlu hale getirildiği, Cezayir’de ise kadınların bir zamanlar bu ülkede başörtüsünü yasaklayan Fransa’ya karşı “ulusal bir sembol olarak” başörtü kullandıkları savunuldu.

Yazıda Müslüman kadınların başörtüsünü tevazu, dindarlık ve meydan okuma sembolü olarak örttükleri belirtilirken, özgürlük, güç ve protesto ifadesi olarak da çıkarttıkları kaydedildi. Müslüman hükümetlerin başörtüsünü dindarlığın bir göstergesi olarak zorunlu kıldıkları savunulan yazıda, başörtünün laikliğin bir engelli olarak da yasakladığı öne sürüldü. Başörtünün ve etrafında dönen tartışmaların, liberal Batılı toplumlar için ise yeni bir modern ikilemi yansıttığı ifade edildi.

Başörtünün aynı toplum içinde tarih içerisinde bazen yasaklandığını, bazen takılması için zorlandığını bazen ise serbest bırakıldığını kaydeden dergi, başörtüsünün tarihte her zaman dindarlığın bir ifadesi olmadığını öne sürdü. Newsweek, İslam öncesi üst tabakadaki Arap kadınlarınca bir statü sembolü olarak kullanıldığını ve Kuran’ın kadınların örtünmesini emretmediğini iddia etti. Yirminci yüzyılda bazı Ortadoğu liderlerinin Batı kültürünün benimsendiğinin bir göstergesi olarak başörtüsünü reddetmeye başladığı hatırlatılan yazıda buna örnek olarak da Atatürk örnek verildi.

Türkiye’de 1990’lı yıllardan bu yana başörtüsü konusunda tartışmalar yaşandığına dikkat çeken dergi, bir “darbe” olarak nitelendirdiği Necmettin Erbakan hükümetinin iktidarından uzaklaştırılmasından sonra başörtüsü yasağının yeniden getirildiğini yazdı. Türkiye’de bu konuda halen tartışmaların sürdüğüne dikkat çeken dergi, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın, yasağı kaldırmak için birkaç kez girişimde bulunduğunu belirtti.

Farina Alam tarafından kaleme alınan “Peçe’nin Ötesinde” isimli makalede ise başörtü tartışmasının, Avrupa’ya yansıyan kısmına değinildi. Yazıda Hollanda’da peçenin yasaklandığı, Vatikan’ın başörtünün yerel kültür ve duyarlılıklara karşı bir saygısızlık olduğunu duyurduğu, Almanya’nın Kuzey Rhine-Westphalia bölgesindeki yetkililerin başörtü takan öğretmenleri disipline göndereceği ve İngiltere’de Jack Straw’ın peçe konusunda tartışma başlatan sözleri hatırlatıldı. “20 santimetre kareden büyük olmayan bir elbise parçası için bu kadar büyük yaygaranın kopabileceğini kim düşünebilirdi” denilen makalede, Müslüman kadınların giyimleri konusunda çıkan bu tartışmaların ilk olmadığı ve son da olmayacağı öngörüsünde bulunuldu. Bu tartışmaların Müslümanların “güvenlik tehdidi ve hazımsız bir topluluk olduğu” yönündeki şüpheleri de artırdığı savunuldu.

Kendisinin başörtülü olduğunu ancak büyük bir olasılıkla hiçbir zaman peçe kullanmayacağını belirten Q-News adlı Müslüman dergisi editörü Fareena Alam, “Ancak, en iyi Voltaire ruhu ile Müslüman kadınlarının istediği takabilme hakları için mücadele vereceğim ve savunacağım” ifadesini kullandı.

İslam karşıtlığı ile bilinen Ayan Hırsi Ali de dergiye yazdığı makalede başörtüsünün “kişisel bir tercih olduğuna” inanmadığını belirtti. Peçe veya başörtü takanların kendilerini toplumdan uzaklaştırdığını iddia eden Hırsi Ali, başörtünün kadınların “boyun eğmelerinin bir sembolü” olduğunu iddia etti.