Noterler Birliği Bülent Arınç’ı sevindirdi

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, ''Noterler Birliğinin tüm Türkiye'ye yayılmış iki bine yakın noterlik müessesesiyle, Anayasa değişikliğini içeren taslağa geneli itibarıyla olumlu bakmaları sevindiricidir'' dedi.

Arınç, TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet İyimaya ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Haluk İpek ile Anayasa değişikliği paketiyle ilgili Noterler Birliği Başkanı Hasan Yeni ile birlik merkezinde yaklaşık 40 dakika görüştü.

Görüşmenin ardından açıklama yapan Arınç, bugünkü ziyaretlerini Noterler Birliği ile tamamladıklarını belirterek, birliğin Türkiye’deki en önemli hukuk kurumlarından birisi olduğunu söyledi.

Birliğin yıllardır Türkiye’de bir güven müessesesi olarak çalıştığını ifade eden Arınç, müessesenin tamamının hukukçuların idaresinin altında olduğunu belirtti.

Anayasa değişiklik taslağını Noterler Birliği Yönetim Kurulu ile paylaştıklarını ifade eden Arınç, şunları kaydetti.

”Başta Birlik Başkanı olmak üzere yönetim kurulu üyeleri genelde taslağın olumlu hükümler içerdiğini, konular üzerinde kendilerinin de çalışması olduğunu ve katkı vermek istediklerini ifade ettiler. Çok faydalı ve verimli bir görüşmemiz oldu. Biraz önce de Sayın Başkan’ın konuşmasından takip ettiğiniz gibi, sivil anayasa yolunda önemli bir adım atılmış olduğunu söylüyorlar. Şüphesiz Meclisimizin takdirleriyle, eğer gerek kalırsa referandumla, halkımızın oylarıyla bu değişiklikleri gerçekleştirmek istiyoruz. Bizim ziyaretlerimizin temel amacı, hazırladığımız taslağı işçi kuruluşlarına, işveren kuruluşlarına, memur sendikalarına ve meslek kuruluşlarına iletmek, onların düşüncelerini, kanaatlerini, eleştiri ve önerilerini almak. Adı üstünde bir taslakla geldik. Kendilerini bu konuda bilgilendirdik. Şimdi söyledikleriyle daha sonra iletecekleri tüm değerlendirmeleri dikkate alacağımızı ifade ettik.”

Başkan Hasan Yeni’nin bir hukuk kurumu olan Noterler Birliğinden Anayasa Mahkemesine, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna üye alınmasını uygun gördüklerini ifade ettiğini bildiren Arınç, ”Bu, bugüne kadar yaptığımız çalışmalar içerisinde bizce olumlu tekliflerden birisidir. Şüphesiz bu kuruluşların yapısını bozmamak şartıyla, bütünlüğü sağlamak amacıyla, ‘madem ki köken itibarıyla hepsi hukukçudur ve yıllarını savcı olarak, hakim olarak, avukat olarak vermişlerdir, hukuki kuruluşlardır’ değerlendirilmesi tabii olarak bize geldi. Ancak bunu, yaptığımız çalışmanın bütünlüğü içerisinde değerlendirme imkanımız olup olmadığını, hafta sonu yapacağımız çalışmalarla bir şekil vermeye gayret edeceğiz” diye konuştu.

TEKLİFİN OLUMLU YANLARINI DİKKATE ALMAK-
Arınç, kuruluşlardan beklediklerinin, ”doğrudan karşı çıkmak yerine bu teklifin olumlu yanlarını dikkate almaları, eksikleri varsa bunları bildirmeleri veya başka önerileri varsa teklif sunmaları” olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

”Noterler Birliği, arzu ettiğimiz çalışmayı bize çok net olarak bildirdi. Bu teklif ve taleplerini arkadaşlarımızla birlikte inceleyeceğiz ve olabilirlik açısından meseleye bakacağız. Noterler Birliğinin tüm Türkiye’ye yayılmış iki bine yakın noterlik müessesiyle Anayasa değişikliğini içeren taslağa geneli itibarıyla olumlu bakmaları sevindiricidir.”

Noterler Birliği Başkanı Yeni’nin, yaptıkları görüşmede sivil anayasa yolunda önemli bir adım atıldığını ifade ettiğini bildiren Arınç, ”Şüphesiz Meclisimizin takdirleriyle, eğer gerek kalırsa referandumla, halkımızın oylarıyla bu değişiklikleri gerçekleştirmek istiyoruz” dedi.

-NOTERLER BİRLİĞİ BAŞKANI YENİ’NİN KONUŞMASI-

Noterler Birliği Başkanı Hasan Yeni de Anayasa’nın, temel yapısının, kurumların ve bireylerin hak ve yükümlülüklerini, özgürlüklerini, sorumluluklarını belirleyen temel hukuk kuralı olduğunu belirterek, devletin birlik ve bütünlüğünün ödünsüz korunması, çağdaş değerlere ulaşılmasının tüm vatandaşların ve noterlerin özlemi olduğunu söyledi.

Güçler ayrılığını, tam ve dengeli bir şekilde yaşama geçirmenin, kurumların ahenk içerisinde çalışmasını görmenin hedefleri olduğu ifade eden Yeni, şunları kaydetti:

”Adalet, devletin temelidir. Yargının sağlıklı ve güven içerisinde çalışmasını temin edecek her ortamı hazırlamalıyız. Bu yönde hiçbir fedakarlıktan kaçınmamamız gerekmektedir. Anayasamız, 11 Temmuz 1982 tarihinde kabul edilmiştir. Aradan 28 yıl geçmiştir. Geçen zaman içerisinde toplumumuz sosyal ve ekonomik olarak inanılmaz büyüklükte değişiklik yaşamıştır. Mevcut Anayasamızın artık ihtiyaçları karşılamadığı de bir gerçektir. Siyasi iktidarın sınırlı da olsa Anayasamızı değiştirmeyi hedeflediğini öğrenmiş bulunmaktayız. Bu değişikliğin zamanı da gelmiştir.

Yasa gereği noterlerimizin tamamı hukukçu olduğu gibi onların oluşturduğu Türkiye Noterler Birliğinin karar organları da seçkin birer hukukçu olan noterlerden oluştuğu nazara alındığında Anayasa Taslağı ile yeniden yapılandırılması düşünülen Anayasa Mahkemesi ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna noterlerimiz arasından da üye alınmasının ülkemiz için yararlı olacağı kanısını taşımaktayız.”

Yeni, Anayasa Mahkemesinin yeniden yapılandırılmasında, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına da başvuru yapabilme ve iptal davası açabilme olanağı verilmesinin, toplumsal barışın gerçekleşmesine ve hukukun gelişmesine büyük katkısı olacağı düşüncesinde olduklarını sözlerine ekledi.