O ilçe yeni KHK kararıyla taşınıyor

Yeni çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnamede Gemlik ile ilgili önemli bir madde yer aldı.

15 Temmuz darbe girişimi sonrası ilan edilen Olağanüstü Hal kapsamında yeni çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnamede, deprem afetlerinde alınacak tedbirlere ilişkin düzenlemeler yapıldı.

Deprem tehlikesi altındaki, Bursa’ya bağlı Gemlik ilçesinin orman vasfını yitirmiş bir alana taşınmasını sağlayacak düzenlemeler de KHK’ya girdi.

Bursa'nın Gemlik ilçesinin deprem tehlikesi altında  bulunması ve ilçe sakinlerinin mevcut yerleşim yerlerinden nakledilmesi  zorunluluğu nedeniyle, orman olarak muhafazasında bilim ve fen bakımından hiçbir  yarar görülmeyen ve tarım alanına da dönüştürülmesi mümkün olmayan yerlerden,  Orman ve Su İşleri Bakanlığının teklifi üzerine sınırları Bakanlar Kurulunca  belirlenen alanlar, Orman Genel Müdürlüğünce orman sınırları dışına çıkarılacak.

Ayrıca tapuda da Hazine adına resen tescil edilecek bu alanlar Çevre  ve Şehircilik Bakanlığının tasarrufuna geçecek.


Söz konusu alanlara ilişkin, 3402 sayılı Kadastro Kanununun kadastrosu  yapılmış olan yerlerin ikinci defa kadastroya tabi tutulamayacağına ilişkin hükmü  de uygulanmayacak.

Orman Genel Müdürlüğünce bu alanların tespiti amacıyla yeterli sayıda  orman kadastro komisyonu görevlendirilecek. Bu tespit sırasında ise ilan süresi  bir hafta, itiraz süresi ise bir ay olacak. Uygulamaya ilişkin usul ve esaslar da  Bakanlar Kurulunca belirlenecek.

Bu kapsamda orman sınırları dışına çıkarılan alan kadar Hazine  taşınmazı da orman olarak tesis edilmek üzere Maliye Bakanlığınca Orman Genel  Müdürlüğüne tahsis edilecek.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde deprem tehlikesi altında bulunanlardan  nakline ve yerleştirilmesine karar verilenlerin iskanına ilişkin iş ve işlemler  ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yürütülecek.

MİLLİYET