Obama’nın sevinci kursağında kaldı

ABD Senatosu, Başkan Barack Obama'nın önceki gün imzaladığı Sağlık Reformu Yasasında bazı değişiklikleri içeren paketi onayladı. Ancak paket yeniden Temsilciler Meclisi'ne sevkedildi.

Değişiklikler paketi, Senato’da düzenlenen oylamada 43’e karşı 56 oyla kabul edildi, ancak Cumhuriyetçilerin tasarının öğrenci kredi programına dair iki düzenlemesinde usulsüzlük bulması nedeniyle Temsilciler Meclisi’ne geri gönderildi.

Tasarı yeni haliyle Temsilciler Meclisinde onaylanırsa Senato’ya tekrar gelmeden doğrudan Obama’nın imzasına gönderilecek.

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, tasarının mecliste bugün onaylanmasını beklediğini söyledi.

Söz konusu iki düzenlemenin küçük çaplı olduğu, Obama’nın imzaladığı yeni sağlık reformu yasasını etkilemeyeceği belirtiliyor.