Ocak-Eylül dönemi cari işlemler açığı 49 milyar dolar

Ocak-Eylül dönemi cari işlemler açığı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 10,6 milyar artarak 49 milyar dolar oldu.

Ocak-Eylül dönemi cari işlemler açığı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 10,6 milyar artarak 49 milyar dolar oldu. Aynı dönemde, cari işlemler açığında etkili olan dış ticaret açığı 9,7 milyar artarak 60,6 milyar dolara yükseldi.

Merkez Bankası, Ocak-Eylül 2013 dönemine ait Ödemeler Dengesi İstatistikleri’ni yayınladı. Ocak-Eylül dönemi cari işlemler açığı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 10 milyar 630 milyon ABD doları artarak 49 milyar ABD dolarına, dış ticaret açığı da 9 milyar 757 milyon ABD doları artarak 60 milyar 600 milyon ABD dolarına çıktı. Parasal olmayan altın kalemi altında izlenen altın ithalatı, bir önceki yılın dokuz ayına göre 5 milyar 400 milyon ABD doları artarak 12 milyar 83 milyon ABD doları tutarında gerçekleşmişken, altın ihracatı 7 milyar 609 milyon ABD doları azalarak 3 milyar 87 milyon ABD dolarına geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)’nun turizmle ilgili olarak gerçekleştirdiği 3. çeyrek anket sonuçlarının yansıtılmasıyla, turizm gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre 2 milyar 447 milyon ABD doları artarak 21 milyar 283 milyon ABD dolarına, turizm giderleri de 580 milyon ABD doları artarak 3 milyar 405 milyon ABD dolarına ulaştı. Yatırım geliri dengesinin altında yer alan doğrudan yatırımlar, portföy yatırımları ve faizlerden oluşan diğer yatırımlarda gerçekleşen toplam net çıkış, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyar 672 milyon ABD doları artarak 7 milyar 232 milyon ABD dolarına geriledi.

Açıklamada ayrıca şu bilgiler verildi:

o Yurtdışı yerleşiklerin yurt içinde yaptıkları net yatırımlar, bir önceki yılın Ocak-Eylül dönemine göre 1.802 milyon ABD doları azalarak 8.698 milyon ABD dolarına gerilemiştir.

o Yurt içinde yerleşik kişilerin yurt dışında yaptıkları net yatırımlar, 1.213 milyon ABD doları azalarak 1.919 milyon ABD doları tutarında gerçekleşmiştir.

o Yurtdışında yerleşik kişiler hisse senedi piyasasında Eylül ayındaki 733 milyon ABD doları net alıma rağmen Ocak-Eylül döneminde 326 milyon ABD doları tutarında net satım gerçekleştirmiştir.

o Devlet iç borçlanma senetleriyle ilgili olarak yurtdışı yerleşikler, Eylül ayındaki 1.169 milyon ABD doları tutarında net alımla birlikte Ocak-Eylül döneminde 6.563 milyon ABD doları tutarında net alım gerçekleştirmiştir.

o Yurtdışında gerçekleştirilen tahvil ihraçları yoluyla bankalar, Eylül ayında 403 milyon ABD doları, dokuz aylık dönemde de 5.772 milyon ABD doları net borçlanma gerçekleştirmiştir.

o Bankaların yabancı para ve Türk lirası cinsinden efektif ve mevduat varlıkları, yabancı paradaki 2.868 milyon ABD doları azalışa rağmen Türk lirasındaki 2.988 milyon ABD doları tutarındaki artışın etkisiyle, Ocak-Eylül döneminde 120 milyon ABD doları artış kaydederken, diğer sektörlerin yurtdışındaki mevduatı aynı dönemde 1.806 milyon ABD doları azalmıştır.

o Genel Hükümet, yurtdışı piyasalar ve diğer uluslararası kuruluşlardan sağlanan uzun vadeli kredilerle ilgili olarak, yılın dokuz ayında 593 milyon ABD doları net geri ödemede bulunmuştur.

o Bankacılık sektörünün net kredi kullanımı, bir önceki yılın dokuz ayına göre 11.777 milyon ABD doları artarak 14.543 milyon ABD doları olmuştur. Bu dönemde kısa vadeli net kredi kullanımları 6.724 milyon ABD doları artarak 9.567 milyon ABD dolarına yükselmiştir.

o Diğer sektörler, bir önceki yılın dokuz ayında net bazda 5.451 milyon ABD doları kredi kullanmışken, bu yılın aynı döneminde 69 milyon ABD doları net geri ödeme gerçekleştirmiştir.

o Yurtdışında yerleşik Türk vatandaşlarınca Merkez Bankası nezdinde açılan mevduat hesaplarında, dokuz aylık dönemde gerçekleşen net çıkış 1.497 milyon ABD dolarına ulaşmıştır.

o Yurtdışı bankaların yurtiçi bankalar nezdinde tuttukları yabancı para mevduatları 8.281 milyon ABD doları artış göstermiştir.

o Rezerv varlıkların içinde bulunan resmi rezervler, Eylül ayındaki 641 milyon ABD doları artışla birlikte Ocak-Eylül döneminde 9.363 milyon ABD doları artış kaydetmiştir.