‘Öcalan’a yeniden yargı gerekmez’

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Sekretaryası, Abdullah Öcalan'ın yeniden yargılanma talebinin reddedilmesini önerdi.

Öcalan 2 Ekim 2006’da Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’ne yaptığı başvuruda adil yargılama yapılmadığı ve yeniden yargılama talebine uyulmadığını belirterek, komiteden tavsiye kararı istemişti. Bunun üzerine Bakanlar Komitesi Sekretaryası dört sayfalık bir rapor hazırladı. Komitenin sitesinde de yayımlanan raporda, “Yerel mahkeme önünde bulunan veriler temelinde, dava usulündeki hataların başvurucunun mahkûmiyetini etkilemediğini, çünkü onlar olmadan dahi mahkûmiyetin aynı olacağı tespit edilmiştir” denildi.