ÖĞDER: Eğitimdeki yanlışlar dersanelerin kapatılmasıyla örtülemez

Erzurum Öğretmenler Derneği (ÖĞDER) "Eğitimdeki yanlışlar dersanelerin kapatılmasıyla örtülemez.

Erzurum Öğretmenler Derneği (ÖĞDER) “Eğitimdeki yanlışlar dersanelerin kapatılmasıyla örtülemez.” dedi.

ÖĞDER Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah İkinci, dersanelerin ve etüt merkezlerinin kapatılmak istenmesine karşı olduklarını söyledi. İkinci, eğitimdeki yanlışlıkların dersane ve etüt merkezlerine mal edilmesine karşı olduklarını belirterek, “Son 10 yılda eğitimimizde sürekli olarak bakan, bakanlık yetkilileri değişmesi, sık sık sınav sistemi, kitap, program, müfredat değişikliği ile eğitimde istikrar sağlanamamış, eğitim sistemi yap boz tahtasına dönüştürülmüş, eğitimde süreklilik sağlanamamıştır. Öncelikle ifade etmeliyiz ki Milli Eğitim toplumun kanayan yarasıdır. MEB’de Eline mühür alan bir şeyler değiştirmeye çalışmış ama bu güne kadar milleti memnun edecek, milletimizin gençlerine ilim ve irfan verecek, uzun yıllar uygulanabilecek bir çalışma ortaya konamamıştır. İthal edilen sistemler daha başlarken tutmamış değiştirilmek zorunda kalmıştır. Milli eğitim çalışanlarının sorunları adalet gözetilerek, hakkaniyetle çözülemediği için çalışanlar bir türlü memnun edilememiştir. Eğitimde özne olan öğretmen ve idarecilerin sorunları çözülmeden başarıya gidilmez. Dershaneler, eğitim sistemi içerisindeki sorunlarda sebep değil, sistemin yanlışlığından kaynaklanan bir sonuçtur. Başarısız olan MEB’dir. Yanlış giden uygulanan eğitim politikalarıdır. Özellikle devlet okullarındaki eksiklikler, sorunlar dershanelere olan ihtiyacı her geçen gün artırmıştır.” dedi.

Dershanelerin Türkiye’de sosyolojik bir gerçeklik olduğunu ifade eden İkinci. şöyle devam etti: “Özellikle kolejlerde okuyan, özel ders alan ekonomik gücü olan ailelerin çocukları ile dar gelirli ailelerin çocukları arasındaki öğretim farkı dershaneler ile azda olsa giderilmektedir. Türkiye’nin hemen hemen her tarafına yayılan dershaneler bir şekilde fırsat eşitliği sağlayarak, Anadolu’da birçok dar gelirli aile çocuklarını dershanelere göndererek batıdaki iyi üniversitelerin iyi bölümlerine yerleşmelerini sağlamışlardır. Bu sosyolojik gerçeğin yanında bu sektörden yüz binlerce insan geçimini sağlamaktadır. Ayrıca, alt yapısı hazırlanmadan, okullardaki eğitim kalitesi düzeltilmeden dershaneleri birden kaldırmak yanlıştır. Bu dönüşüm bir zorundalığa, zorbalığa dönüştürülmeden yapılmak zorundadır. Serbest ekonomi ve rekabet ahlakı böyle bir zorbalığı kabul etmez. Ayrıca fakirleri dershane yükünden kurtaracağız deyip dershaneleri kapatıp apart okullar açmak, uygun olmayan mekanları,katları , özel okullara dönüştürmekle sorunlar çözülmeyecek iyice içinden çıkılmayacak hal alacaktır. Dershaneleri kapatmak yerine dershanelerin fonksiyonlarını azaltacak ama eğitime daha çok yardımcı olacak bir konuma getirebilir. Bir taraftan dershaneleri kapatmaya çalışırken diğer yandan okullarda paralı kurslar açmakta yanlıştır. Dershaneler MEB’e bağlı etüt merkezi olarak devam etmelidir.”