Öğretmenler gelecekten umutsuz

Eğitim-Sen’in 3 bin 500 öğretmen üzerinde yaptığı ankette, öğretmenlerin yüzde 46.2’si Türkiye’nin geleceğini “karanlık” gördüğünü ifade etti.

Eğitim-Sen’in, Türkiye genelindeki görev yapan 3 bin 500 öğretmeni kapsayan anketinin sonuçları Genel Başkan Alaaddin Dinçer tarafından açıklandı.

Ankete katılan öğretmenlerin yüzde 48.8’nin ilköğretim, yüzde 36.2’sinin ortaöğretim kurumlarında görev yaptığı bildirilirken, öğretmenlerin ağırlıklı olarak çok çocuklu ailelerden geldikleri kaydedildi. Öğretmenlerin yüzde 36.2’sinin 5 çocuklu bir ailenin mensubu olduğu belirtilirken, tek çocuklu aileden gelen öğretmenlerin oranı sadece yüzde 6.4’te kaldı.

YARISI MESLEĞİNİ İSTEYEREK SEÇMİŞ

Öğretmenler, “mesleklerini isteyerek mi” seçtikleri yönündeki soruya yüzde 50 oranında “evet” yanıtını verdi. Katılanların yüzde 36.1 ise öğretmenliği isteyerek seçmediklerini bildirdi. Meslek seçiminde ailenin etkisinin olduğu ortaya konulan ankette kapsamında, “tekrar öğretmen olmak ister misiniz?” sorusuna yüzde 51.8 oranında olumlu yanıt verildi. Öğretmenlerin yüzde 40.4’ü de mesleklerinden memnun olduğunu ifade etti.

“AMA ÇOCUĞUMU ÖĞRETMEN YAPMAM”

Öğretmenlerin yarısını mesleklerini tekrar yapmak istediklerini ifade etseler de çocuklarının öğretmen olmasını istemiyor. Ankete katılan öğretmenlerin yüzde 46.4’ü çocuğunun öğretmen olmasını istemediğini, yüzde 39.6’sı öğretmen olmasını istediğini söylerken, yüzde 14’ü çekimser kaldı.

ÖĞRETMENLER MADDİ SIKINTIDAN ŞİKAYETÇİ

Öğretmenlerin mesleklerini yaparken en çok şikayet ettikleri sorunun maddi imkanların yetersizliği olduğu görüldü. Öğretmenlerin yüzde 50.1’i maddi imkanların yetersizliğinden, yüzde 19.6’sı mesleğin toplumda itibar görmemesinden, yüzden 14.1’i idari ve yönetsel baskıdan, yüzde 10.2’si sınıfların kalabalık olmasından, yüzde 6’sı da velilerin ilgisizliğinden şikayetçi.

Öğretmenler Türkiye’nin karşı karşıya kaldığı sorunlar içinde en önemlisinin işsizlik ve yoksulluk olduğunu söyledi. “Okullar-hastaneler” öğretmenlerin gözünde, devletin en ağır işleyen kurumları olarak görülüyor.

“GELECEĞİMİZ KARANLIK”

Öğretmenlerin yüzde 40.4’ü “eğitim” denince akıllarında “gelecek”, yüzde 38.2’si “çok önemli bir ülke meselesi”, yüzde 17.6’sı “sorunlar, sıkıntılar” düşüncesinin oluştuğunu bildirirken, eğitimin durumunu dikkate aldıklarında gelecekten umutsuz olduklarını bildirdi. Öğretmenler, “Eğitim, ülkenin toplumun geleceğini garanti altına almak demek. Eğitimin bugünkü haline bakarak, Türkiye’nin geleceği hakkında neler söylersiniz?” şeklinde soruya yüzde 46.2 oranında “geleceğimiz karanlık” yanıtı verdi. “Geleceğim aydınlık” diyenlerin oranı ise sadece yüzde 19.4’te kaldı. Ankete katılanların yüzde 26.6’sı “değişen bir şey olmayacağını” söylerken, yüzde 7.8’si soruyu yanıtsız bıraktı.

“SORUN KÖTÜ YÖNETİM”

Öğretmenler, eğitim sisteminin en önemli sorununun “eğitimin kötü yönetilmesi” olduğunu söyledi. Eğitimin kötü yönetildiğini düşünenlerin oranı yüzde 24.4 ile ilk sırada yer alırken, ikinci sırayı yüzde 21.4 ile “müfredat ve sınavlar” aldı.

“EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ” SADECE ANAYASA’DA YAZILI

Öğretmenler, Anayasa’da garanti altına alınan “eğitimde fırsat eşitliği”nin olmadığı görüşünde. “Kesinlikle yok” diyenlerin oranı yüzde 58.8 düzeyinde çıktı. “Var” diyenler oranı ise yüzde 10.2’de kaldı.

“EĞİTİMDE TORPİLSİZ İŞ DÖNMEZ”

Öğretmenler, mesleklerinde atama, tayin ve yükselmelerde liyakatın temel alınmadığını ifade etti. Atama, tayin ve yükselmelerde kayırma, torpil uygulamalarının olduğunu düşünen öğretmenlerin oranı yüzde 56.6 iken, “olmadığını” düşünenlerin oranı yüzde 18.4.

Okul yönetimlerinin tarafsız davranmadığı görüşünde olan öğretmenlerin oranı ise yüzde 56.4 düzeyinde.

ÜNİVERSİTELERDE YETERLİ EĞİTİM VERİLMİYOR

Öğretmenler, öğrenim gördükleri süre içinde aldıkları eğitimi de yetersiz buluyor. Üniversitelerde verilen eğitimin yetersiz olduğunu ifade eden öğretmenlerin oranı yüzde 48.8 ile ilk sırada yer aldı. “Yeterli” görünler yüzde 22.2, “Yeterince değil” yanıtını verenler yüzde 26.4 olarak çıktı. Eksikliklerin giderilmesi için çözümün hizmet içi eğitimde geçtiği bildirildi.

Öğretmenler, Milli Eğitim Bakanlığı’nın mesleği kademelendirme amacı doğrultusundaki uygulamasını ise desteklemiyor. Destek verenlerin oranı sadece yüzde 19.2.

KİTAP ALMAYAN ÖĞRETMENLER VAR

Anket kapsamında öğretmenlere, ekonomik-sosyal-kültürel durumlarına ilişkin sorular da yöneltildi. Buna göre, öğretmenlerin yüzde 35.2’si ayda bir kitap satın alıyor, yüzde 25’i iki, yüzde 13’ü üç, yüzde 12’si ise 4 kitap alıyor. Hiç kitap almayanların oranı ise yüzde 14.8.

TV’DE HABER-TARTIŞMA PROGRAMLARI İZLENİYOR

Öğretmenler, televizyonda en çok izledikleri programların “haber-tartışma” içerikli olduğunu bildirdi. Buna göre, öğretmenlerin yüzde 34.6’sı “haber tartışma”, yüzde 15’i “belgesel”, yüzde 14.2’si “film”, yüzde 13.6’sı “dizi”, yüzde 12.2’si “spor”, yüzde 10.4 “müzik-magazin” programlarını izliyor.

Eğitim-Sen Genel Başkanı Alaaddin Dinçer, öğretmenlerin yaşadığı sosyo-ekonomik ve özlük hakları ile ilgili sorunlarının çözülmesi, gelecek kuşakların yetiştirilmesi açısından da önemli taşıdığını ifade etti.