OKS’de devlet okullarının durumu içler acısı

Milli Eğitim Bakanlığı resmi internet sitesinde bir önceki yılın OKS sonuçlarında özel okulların bariz üstünlüğü gözlenirken, sıfır çeken bin 770 okuldan bin 762'si devlet okulu. Yine sıfır çeken 8 okulun ise yabancı olduğu görülüyor.

Milli Eğitim Bakanlığı ‘www.sinavlar.meb.gov.tr’ adlı resmi internet sitesinde yayınlanan sınav başarı değerlendirme istatistiklerine göre, özel okulların bariz üstünlüğü gözlenirken, devlet okullarından Fen ve Anadolu liselerine öğrenci veremeyenlerin sayısı hiç de az değil.

Bu sitede yayınlanan sınav sonuçlarına göre, 2005 ve 2006 yılı OKS sınavında özel ve devlet okullarının başarı sıralaması yer alıyor. Burada sınav sonunda yerleştirme ve başarı puanlarına göre özel okullar ön plana çıkarken, sıfır çeken okulların hemen hepsinin devlet okulu olması dikkat çekiyor.

Sınav sonunda 15 bin 978 ilköğretim okulu arasında 564 özel okulun 8’i hariç hepsi yerleştirme yaparken, büyük bir kısmı ise sınava giren öğrencilerinin tamamını bu liselere göndermeyi başarmış. Buna karşın devlet okullarının bin 762 tanesi hiç öğrenci yerleştirememiş. Değerlendirmeye göre,111 okul ise sınavda bütün öğrencilerini fen ve Anadolu liselerine yerleştirerek, yüzde 100 başarı sağlamış oldu. Ancak yerleştirme yapan devlet okullarının çoğunluğu birer öğrenciyle sınava katılırken, özel okulların öğrenci sayısı ise 17’den az değil. Bu özel okulların bir tanesi bir öğrenciyle sınava girerken, diğerlerinde ise bu sayı 17 ile 59 arasında değişiyor.

OKS’de en başarılı olan okullar sıralamasında ise ilk 10’da yine özel okulların hakimiyeti görülüyor. Bu sıralamada ilk 10’da 7 tanesi özel, 3 tanesi de devlet okulu olarak karşımıza çıkıyor.

Yine ilk 10 sıralamasına göre, özel okullar bazında 24 ila 59 arasında öğrencinin sınava katılarak hepsinin yerleştiği görülüyor. Buna karşın ilk 10’a giren devlet okullarında ise, bu sayı 18 ile 29 arasında kalıyor.

Diğer taraftan bu sınavda fen ve Anadolu liselerine hiç öğrenci yerleştiremeden sıfır çeken özel okulların ise yabancı olduğu görülüyor. Bunların büyük bir kısmının Rum ve Ermeni okulu olduğu gözlerden kaçmıyor. Sınavlarda hiç öğrenci yerleştiremeyen 8 özel okuldan hemen hepsinin Rum ve Ermeni özel okulu olduğu görülüyor.

Önceki gün gerçekleştirilen yeni OKS, 811 bin 533 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilirken, bu istatistiki veriler ışığında yeni neticeler şimdiden birçok insanın zihnini yormaya başladı bile.