Okullardaki şiddet sanat ve sporla önlenecek

İlköğretim ve liselerde yaşanan arbede ve şiddet olayları son aylarda dikkat çekiyor.

Okullarda artan şiddet olayları üzerine harekete geçen Milli Eğitim Bakanlığı, il milli eğitim müdürlükleri aracılığıyla okullara bir dizi talimat gönderdi. Bakanlık okullara genel olarak, ‘okulda şiddete karşı öğrencilerin sanat ve spora yönlendirilmesi ile veli ve emniyetle işbirliği yapılması’ talimatı verirken, ‘ileriye dönük yapılacak değerlendirme ve alınacak tedbirlere esas olmak üzere’ okullarda ve çevresinde öğrencilerin karıştığı zararlı madde kullanımı ve şiddet gibi olayların bakanlığa bildirilmesini istedi.

‘Son zamanlarda çocuklar ve gençler arasında zararlı madde kullanımı ve şiddet gibi risklerin giderek arttığını’ hatırlatan Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, bir genelge yayınlayarak ‘okulların gereken önlemleri alması’ talimatı verdi. Okullara, ‘velilerle mutlaka işbirliği yapın’ çağrısı yapan Bakan Çelik, “Her fırsatta, öğrencilere kitap okumaya ve olumlu davranışlar kazandırmaya yönelik gerekli konuşma ve etkinliklere yer verin. Bilim, sanat, spor, devlet yönetimi, sanayi ve ticaret gibi çeşitli alanlarda temayüz etmiş saygın kişileri okullara davet ederek konferans ve söyleşiler yapın.” dedi.

Genelgeye göre, çocukların ve gençlerin şiddet eylemlerinden ve zararlı maddelerden korunması amacıyla 1995 yılında oluşturulan ‘İl Eğitim ve Gençlik Komisyonları’ çalışmalarını daha aktif sürdürecek.

Yönetici ve öğretmenler, okul dahiline giriş çıkışlarda gerekli kontrolleri titizlikle yapacak ve okul çevresinde şüphe uyandıran durumların olması halinde okul müdürlüğüne ve dolayısıyla emniyet birimlerine zamanında bilgi verecek.

Öğrencilerin boş zamanlarını sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerle yararlı ve olumlu bir biçimde değerlendirmeleri için yöredeki okul kütüphanesi, bilgisayar laboratuvarı, spor salonu gibi bütün tesis, araç ve gereçlerden ortaklaşa yararlanması sağlanacak; yerel yönetimlerle işbirliğine gidilerek çeşitli faaliyetler düzenlenecek.

Okul yöneticileri, öğretmenler ve rehber öğretmen tarafından öğrencinin gelişimini, eğitimini, psikolojik ve sosyal açıdan sağlığını olumsuz etkileyecek durumlarda ve ‘bozuk aile ilişkileri, parçalanmış aile yapısı, sürekli okul başarısızlığı, iletişim sorunları, sigara ve alkol kullanımı gibi’ kişisel problemlerde erken önlemler alınmasına özellikle dikkat edilecek. Farklı çevrelerden gelen öğrencilerin sosyal yaşantıları dikkate alınarak gerekli rehberlik tedbirleri alınacak.

Düzenli veli toplantısı yapın

Velilere, okul ve aile işbirliğinin faydaları açıklanacak, bu işbirliğinin sağlanması için alınması gereken tedbirler görüşülecek, öğretimin devamı süresince öğrencilerin özellikle okul dışı davranışlarının izlenmesi velilerden istenecek. Okullarda periyodik olarak veli toplantıları yapılacak, öğrenci problemleri bu toplantılarda dile getirilecek ve karşılıklı olarak bunlarla ilgili alınması gereken tedbirler görüşülecek. Velilerin öğrencilerle daha fazla ilgilenmeleri sağlanacak, öğrencileri yanlış ve zararlı davranışlardan korumaları için velilerin de sorumluluğunun bulunduğu hissettirilerek katkıları istenecek. Okullarda, okul-öğrenci-veli ve çevre tarafından paylaşılan ortak davranış ve değerlerin hakim olduğu bir kurum kültürü oluşturulmasına, yani ‘bizim okul’ anlayışının yerleştirilmesine çalışılacak.