Olay çıkmayan izinsiz gösterilere ceza yok

Asayişi bozmayan nitelikteki izinsiz gösteri ve basın açıklamaları, yargılama konusu olmaktan çıktı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, geçen yıl yapılan 766 izinsiz gösteri ve basın açıklamasını, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde yer alan “ifade açıklama ve anlatım özgürlüğü” çerçevesinde değerlendirerek, kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yetki bölgesine giren 782 soruşturma yapıldı. Basın savcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar sonucunda, izinsiz gösteri ve basın açıklamalarının 766’sı hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilirken, 8’i hakkında dava açıldı, 8’inin soruşturması ise bu yıla sarktı. Kovuşturmaya yer olmadığı yönündeki kararların oranı yüzde 97,9’a tekabül ediyor.

Söz konusu kararların gerekçelerinde, izinsiz gösteri ya da basın açıklaması demokratik bir eylem olarak değerlendirilirken, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne atıfta bulunuldu. Kararlarda, “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 10 ve 11. maddelerine göre herkes, görüşlerini açıklama, anlatım özgürlüğü ve asayişi bozmayan toplantılar yapma hakkına sahiptir. Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme’nin 19. ve 21. maddeleriyle güvence altına alınan özgürlüklerin, demokratik toplumun zorunlu temellerinden olması ve toplanma özgürlüğünün gösteri ve yürüyüşleri de kapsaması nedeniyle kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilmiştir.” denildi.