‘Olaylar ekonomi ve turizme büyük zarar veriyor’

Diyarbakır'daki olayların Diyarbakır ve bölgenin ekonomisine turizmine, ticaretine zarar verdiğini belirten İçişleri Bakanı Abdulkadir Aksu, "Yatırımcı ve girişimcilerin yatırım yapmasını olumsuz etkilemekte, kalkınmasını engellemektedir.

Saldırıların her şeyden önce sağlanan huzur, güven ve barış ortamına, istikrara ve her şeyden önemlisi demokrasiye yöneldiğini vurgulayan Bakan Aksu, şunları söyledi: “Sinsice, kamu düzenini bozarak, terör eylemi düzenleyerek, haince ve kalleşçe tertiplerle hiç kimsenin bir amaca ulaşması mümkün değildir. Vatanımızı karıştırmaya, birliğimizi, beraberliğimizi ve huzurumuzu bozmaya hiç kimsenin gücü yetmeyecektir. Bu düşüncede olanların hevesleri kursaklarında bırakılacaktır. Güvenlik kuvvetlerimiz, bu olayın tertipçilerini, işbirlikçilerini, kışkırtıcılarını ve uzantılarını ortaya çıkararak, adalete teslim edecekler ve hainlere hak ettikleri cezalar verilecektir.”

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bir hukuk devleti olduğuna dikkat çeken Bakan Aksu, DTP’li il başkanları ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir’e üstü kapalı su mesajı verdi: “Herkes kanunlara uymak zorundadır. Türkiye Cumhuriyeti Anayasa’sı ve kanunlarına göre kurulmuş siyasi parti yöneticileri bunları bilerek hareket etmeli, kesinlikle yanlış ve kanunsuz işlere tevessül etmemelidirler. Yine, bulunduğu makam itibariyle kamu hizmeti deruhte edenlerin de anayasamızda, kanunlarımızda yazılı görev ve sorumluluk bilinci ile davranış sergilemeleri zorunludur.”

Ana ve babalara da seslenen İçişleri Bakanı Aksu, çocuklara ve gençleri sahip çıkılmasını ve birilerinin onları yanlış istikametlere yönlendirmesine fırsat verilmemesini istedi.

Olayları tertipleyenlerin, kışkırtıcılarını ve sinsice destekleyenlerini tek tek yakalanarak teşhir edileceğini aktaran Bakan Aksu, “Türkiye Cumhuriyetinde yaşayan herkesin geleceği ve yaşamasının güvencesi demokrasidir. Demokrasiyi sabote edenler, dinamitleyenler bunu hangi gerekçeyle yaparlarsa yapsınlar, bunun adı vatan ve insanlık düşmanlığıdır, hainliğidir. Ve tarihe de bu şekilde geçeceklerdir.” dedi.

İçişleri Bakanı Aksu, bölücülük ve terörle mücadele konusunda devletin bütün imkan ve kabiliyetlerini seferber ederek hukuk ve demokrasi ilkeleri çerçevesinde gereken her türlü önlemi alınacağını sözlerine ekledi.