OMÜ’de klinik beselenme uygulama metodları tartışıldı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Beslenme Kurulu (OBEK), Klinik Beslenme Uygulamaları başlıklı toplantı düzenledi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Beslenme Kurulu (OBEK), Klinik Beslenme Uygulamaları başlıklı toplantı düzenledi.

Tıp Fakültesi Dekanlığı Pembe Salon’da yapılan toplantıya, konuyla ilgili çalışan uzman doktor, asistan ve hemşireler katıldı. Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ünal Bıçakçı konuyla ilgili sunum yaptı. Toplantıda, özellikle çocuklarda, yetersiz beslenme durumlarında, çeşitli hastalıklara bağlı olarak ortaya çıkan entarostomi uygulamaları tartışıldı ve son yıllarda uygulaması artan gastrostomi yerleştirme teknikleri olan perkiton endoskopik gastrostomi (PEG) ve laproskopik minimal invatif maddeler sunuldu. Doç. Dr. Ünal Bıçakçı’nın sunumunun ardından, hastalara beslenme kolaylığı sağlayan gastrostomi uygulamalarının sorunları ve bunların çözüm yolları video gösterimleri ile tartışıldı.