Ortodoksların 40 gün sürecek orucu başladı

Ortodoksların 40 gün devam edecek olan büyük orucu bugün başladı. Hz. İsa'nın çölde 40 gün tuttuğu söylenen bu oruç, Ortodoksların tuttuğu 4 uzun oruçtan birisi olma özelliğini taşıyor.

Hıristiyan inancında tutulan oruçta da İslam Dini’nde olduğu gibi; kötü alışkanlıkları bırakma, eğlenceli ortamlardan uzak durma, geçmiş günahları hatırlayıp onlar için af dileme, yaratılışın gayesini düşünmek, bedeni ve ruhu kötü düşüncelerden arındırmak gibi ulvi duygu ve düşünceler yer alıyor. Diğer taraftan ağır hastalar, hamile ve süt emziren kadınlar, askerler, ağır şartlar altında çalışan insanlar, yolculukta bulunanlar ise oruç tutup tutmamakta serbestler.

Hıristiyanlar 40 günlük oruçları süresince istedikleri saatlerde serbest yemek yiyebiliyorlar, sadece hayvani gıda ve alkollü içki gibi bazı belirli şeyleri yiyip içmiyorlar.