ÖSS başvuruları 1 Şubat’ta başlıyor

ÖSS'ye başvurular 1 Şubat Çarşamba günü başlayacak ve 10 Mart'a kadar devam edecek.

2006- ÖSS’ye (sınavsız geçiş dahil) başvurular 1 Şubat 2006 tarihinde başlayacak ve 10 Mart 2006 günü saat 17:30’da sona erecek. Son sınıfta okumakta olan öğrenciler okullarının bağlı olduğu Başvuru Merkezi’nden, mezun durumda olanlar istedikleri Başvuru Merkezi’nden içerisinde 2006-ÖSYS Aday Bilgi Formu’da bulunan 2006-ÖSYS Kılavuzunu, 2 YTL karşılığında edinebilecekler. Okul müdürlükleri, Açıköğretim Lisesi İrtibat Büroları, ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticilikleri ve ÖSYM Büroları ÖSYS’de başvuru merkezi olarak görev yapacaklar. Ancak aynı adreste birden çok ortaöğretim okulunun bulunduğu durumlarda, bu okulların hepsine hizmet veren bir başvuru merkezi bulunacak.

2006-ÖSYS’ye ilişkin başvurma, sınav, değerlendirme ve yerleştirme ile ilgili kurallar ve işlemler 2006-ÖSYS Kılavuzu’nda yer alacak. ÖSS 18 HAziran 2006; Yabancı Dil Sınavı 25 Haziran 2006 tarihinde yapılacak.

Öğrenim durumları aşağıdakilerden birine uyanlar ÖSS’ye başvurabilecekler.

-2005-2006 öğretim yılında ortaöğretim kurumlarının son sınıfında okumakta olan öğrenciler

-Oratöğretim kurumlarının son sınıfında beklemeli durumda bulunanlar

-Ortaöğretim kurumlarının dışardan bitirme sınavlarına girenler

-Ortaöğretim kurumlarını bitirmiş olanlar

-Ortaöğretimini yabancı ülkelerden yapanlardan durumları yukarıdakilerden birine uyanlar.

Ayrıca, durumları yukarıdakilerden birine uyan yabancı uyruklu ve uyruksuz adaylarda başvurabilecekler. Ancak bu adaylar ÖSS sonuçları ile 2006-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda yer alacak yükseköğretim programlarına yerleştirilemeyecekler.