ÖSYM’den başarısız öğrenciler için Türkçe öğretimli yükseköğretim duyurusu

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS), Dikey Geçiş Sınavı (DGS) veya Yurtdışında Çalışanların Çocukları İçin Yükseköğretime Giriş Sınavı (YÇS) sonuçlarına göre merkezi yerleştirme (Özel yetenek sınavı sonuçlarına göre öğrenci alan yükseköğretim programları hariç.

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS), Dikey Geçiş Sınavı (DGS) veya Yurtdışında Çalışanların Çocukları İçin Yükseköğretime Giriş Sınavı (YÇS) sonuçlarına göre merkezi yerleştirme (Özel yetenek sınavı sonuçlarına göre öğrenci alan yükseköğretim programları hariç.) ile yerleştirildikleri yükseköğretim programının zorunlu hazırlık sınıfına devam etmesine rağmen başarısız olan öğrencilerin, başvurmaları halinde hazırlık sınıfında başarısız oldukları programa eşdeğer Türkçe öğretim yapılan, Türkçe öğretim yapılan eşdeğer program yoksa başarısız oldukları programa yakın programların birinci sınıflarına yerleştirilme işlemleri ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılacak.

ÖSYM Başkanlığı, 2014 Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıflarında Başarısız Olan Öğrencilerin Türkçe Öğretim Yapan Yükseköğretim Programlarına Yerleştirilme başvurularına iliştin açıklama yaptı. 23-31 Ekim 2014 tarihleri arasında yapılacak başvurularda adaylar, Başvuru Kılavuzu ile Aday Başvuru Formunu, ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr İnternet adresinden başvuru süresi içinde edinecekler ve doldurdukları Aday Başvuru Formunu kendi üniversitelerine onaylatacaklar. Başvuru Kılavuzunda belirtildiği şekilde 23-31 Ekim 2014 tarihleri arasında 10,00 TL yerleştirme ücretini ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan “ödemeler” alanından kredi kartı/banka kartı ile ÖSYM adına yatırabilecekler. Banka ve ATM’lerden yerleştirme ücreti ödemesi yapılmaması istendi. Yerleştirme ücreti Başvuru Merkezi’ne gidilmeden önce yatırılmış olması gerektiğine işaret edeline ÖSYM açıklamasında, “Adaylar başvuru süresi içinde; onaylanmış Aday Başvuru Formu ile birlikte bir Başvuru Merkezine giderek elektronik olarak başvurularını tamamlayacaklardır. Tüm il/ilçe ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri başvuru merkezi olarak görev yapacaktır. Başvuru merkezleri, ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr İnternet adresinden yayımlanacaktır. İlgili Üniversite tarafından onaylanmayan formlar Başvuru Merkezleri tarafından kesinlikle işleme alınmayacaktır. Başvuru merkezi görevlisi, adayın bilgilerini ve fotoğrafını elektronik ortama aktardıktan sonra yazıcıdan alacağı Başvuru Kayıt Bilgileri adlı belgeyi kontrol etmesi için adaya verecek, bilgiler doğru ise onay kodunu sisteme girerek işlemi tamamlayacaktır. Onay kodu girilmeyen başvurular tamamlanmayacağı için geçersizdir ve sorumluluk adaya aittir. Başvuru Merkezleri, resmi iş günü ve resmi iş saatleri arasında başvuru alacaklardır.” ifadeleri yer aldı.

ADAY BAŞVURU FORMLARI ÖSYM’YE GÖNDERİLECEK

Aday Başvuru Formları, Başvuru Merkezlerine teslim edilecek ve Başvuru Merkezince ÖSYM’ye gönderilecek.. Başvuru merkezi aracılığıyla elektronik olarak yapılmayan başvurular işleme alınmayacak. Adaylar, başvuru merkezine Başvuru Hizmeti Ücreti olarak 3,00 TL ücret ödeyecekler.
Tercih işlemleri başvuru tamamlandıktan sonra aday tarafından http://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden bireysel olarak yapılacak. Adaylar hazırlık sınıfında başarısız olunan programa hangi merkezi sınav (YÇS, DGS veya ÖSYS) ile yerleştirilmiş ise buna göre tercihlerini ilgili alandan yapacaklar. Tercihlerin ÖSYM’ye ulaştığından emin olunması için ekranda “Tercih Bildirim İşlemi Başarıyla tamamlandı.” ifadesinin mutlaka görülmesi gerekiyor.
Başvuru Merkezlerinden veya posta, faks, elektronik posta vb. ile tercih bildiriminde bulunulmayacaktır. Tercih bildirimi, başvuru süresinin son günü saat 23.59’da sona erecek.

Adaylar, tercih işlemini tamamladıktan sonra, başvuru süresi içinde tercih bilgileriniÖSYM’nin https://ais.osym.gov.trİnternet adresinden kontrol etmeli ve tercih bilgilerinin bir dökümünü edinerek yerleştirme işleminin diğer aşamalarında da gerekebileceğinden özenle saklamaları istendi.
Kılavuzda, başvuru, tercih ve değerlendirme işlemi ile ilgili ayrıntılı bilgilerin yer aldığı, başvuru yapacak adayların başvuru yapmadan önce kılavuzu dikkatle incelemeleri tavsiye edildi. CİHAN