Otobüs biletlerine yeni düzenleme

Ulaştırma Bakanlığı, uluslararası ve yurt içi ticari yolcu taşımacılığıyla ilgili kurallarda yeni düzenlemeler yaptı.

Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, bazı hükümleri daha sonraki tarihlerde uygulanmak üzere Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmeliğin yolcu biletleri ile ilgili bölümüne yeni hükümler konuldu. Buna göre, 6 yaşın altındaki çocuklar, yolcu bileti düzenlenmeksizin kucakta seyahat edebilecekler. Bu çocuklar için ayrı koltuk talep edilmesi halinde bilet ücretine yüzde 50 indirim uygulanacak. 6 yaş ve üzeri tüm yolcuların ayrı koltuklarda seyahat etmesi zorunlu olacak. 6-12 yaş arasındaki çocuklar ile yaş şartı aranmaksızın özürlüler için de yüzde 50 ücret indirimi yapılacak. Bu kurallara uymayanlara “5 ihtar” ceza verilecek.

YOLCU TERMİNALLERİ

Terminal işletmecileri, terminallerde ve çevresinde “yolcuları rahatsız edecek şekilde yolcuları yönlendirmek için personel istihdam edilmesine, çalıştırılmasına ve bunlardan yararlanılmasına” izin vermeyecek.

Terminal işletmecileri ayrıca yetki belgesiz taşımacılık ve acentelik faaliyetinde bulunulmasını ve taşıt kartı olmayan araçların terminale giriş-çıkışlarını önlemekle yükümlü olacak.

Yolcu taşımalarında Ulaştırma Bakanlığınca onaylanmış zaman tarifesinde yer almayan bir saat için yolcu bileti düzenlenemeyecek. Zaman tarifesinde yer alan her sefere araç tahsis edilecek.

İNTERNET SİTESİ ZORUNLU OLACAK

Şehirler arası ve uluslararası düzenli yolcu taşımacılığı yapmak üzere D1 ve/veya B1 yetki belgesi alanlar, yetki belgesi verildiği tarihten itibaren 60 gün içinde firmalarına ait bir internet sitesi kurarak, bunu Ulaştırma Bakanlığına bildirecekler. Kurulacak sitede hat, güzergah, ücret ve zaman tarifeleri, şube ve acente ile yetki belgesi sahiplerinin her türlü iletişim ve benzeri bilgiler yer alacak.

YÜZDE 30’DAN FAZLA İNDİRİM YOK

Düzenli yolcu, eşya ve kargo taşıması konusunda yetki belgesi sahipleri, tespit edilmiş ücret tarifelerinin üzerinde ücret alamayacaklar ve yüzde 30’dan fazla indirim uygulayamayacaklar. Ancak önceden Ulaştırma Bakanlığı’ndan izin almak suretiyle belirli bir süre için, kullanılan taşıtın toplam koltuk sayısının yüzde 10’unu aşmayacak sayıda koltuk için herhangi bir orana tabi olmaksızın özel indirim uygulanabilecek. Bu hükümlere aykırı davrananlara “10 ihtar” ceza verilecek.

DİĞER DEĞİŞİKLİKLER

Yönetmelikte, yetki belgesi, yetki belgesi için gerekli sermaye miktarları ve teminat mektubu konularında da düzenlemeler yapıldı.

Ulaştırma Bakanlığı, yetki belgesi almak isteyenlerin vermesi gereken belgeler arasında yer alan “mesleki yeterlilik belgesi”nin verilme süresini, 31 Aralık 2006 tarihine kadar uzattı.

Yönetmeliğin 54. maddesindeki “Herhangi bir yetki belgesi sahibinin taşıt belgesine kayıt edilmeden ve/veya taşıt kartı olmadan taşıma yapan taşıtlar, faaliyetten men edilerek 15 gün süreyle parka çekilir” hükmü, 31 Aralık 2007 tarihine kadar uygulanmayacak.

F1 yetkisi alanlar, 31 Aralık 2006 tarihine kadar ücret farkını ödeyerek F1 yetki belgelerini F2 yetki belgeleriyle değiştirebilecekler. Öte yandan F2 yetki belgesinin ücreti, 4 bin YTL’den 6 bin YTL’ye yükseltildi.