Otomotiv 2005 yılında sektörlerin başında yer aldı

Türkiye Etik Değerler Merkezi Vakfı’nın (TEDMER) düzenlediği ’Türk İş Gücünün İş Etiğine Yaklaşımı’ araştırmasında otomotiv, iş etiğinin en yüksek sektör alanı olduğu tespit edildi.

21 Mart’ta, İstanbul’da; Türkiye Etik Değerler Merkezi Vakfı (TEDMER)’in birincisini 2002 yılında gerçekleştirdiği, ”Türk İş Gücünün İş Etiğine Yaklaşımı” araştırmasının ikincisini 2005 yılı sonunda gerçekleştirdi. Araştırma GFK araştırma şirketi tarafından Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ve Borusan Otomotiv’in katkılarıyla gerçekleştirildi.

2005 yılında araştırma kapsamına alınan sektörler arasında ”Otomotiv” yüzde 55 oranıyla, iş etiği en yüksek sektör olarak belirtildi. Otomotivi ”Dayanıklı Tüketim”, ”Turizm” ve ”Tekstil” sektörleri takip ediyor. 2002 yılında iş etiğine sahip olmada yüzde 12 ile en alt sıralarda olan Hükümet, 2005 yılında yüzde 43’e çıkarak üst sıralarda yer aldı.

Araştırma sonuçlarına göre; Türk işgücünün yüzde 63’ü iş etiği kavramını duyduğunu, duyanların yüzde 51’i de etik konusunda bilgili oldukları görüldü. Araştırmada, bir firmanın etik olabilmesi için en önemli özellikler, ”çalma, hırsızlık veya sahtekârlık/dolandırıcılık yapmaması”, ”çalışanlara değer vermesi” ve ”ödeme yükümlülüklerini zamanında yapması” olarak belirtiliyor. Bu sıralama 2002 ile benzerlik gösteriyor.

Etik şirketlere karşı tutumlar incelendiğinde ise ”ürünlerinin fiyatlarının aynı olması koşulu ile iş etiği olan bir firmanın ürünlerini satın almayı tercih edenlerin” oranı yüzde 87, bununla birlikte ”maaşın aynı olması halinde iş etiği olan bir firmada çalışmayı tercih edenlerin” oranı da yüzde 81 olarak açıklandı.

Bu sonuçların yanı sıra ”Devletle ilişki içinde olan bir kuruluşun kendi koyduğu iş etiği kurallarına uymasının zor olduğunu” belirtenlerin oranı ise yüzde 57.

’Etik şirketlere karşı tutumların’ 2002 yılı ile karşılaştırmalı sonuçlarına bakıldığında; ”Ürünleri aynı fiyatta olursa iş etiği olan bir firmanın ürünlerini satın almayı”, ”Maaşı aynı olursa iş etiği olan bir firmada çalışmayı” tercih edenlerin oranında yükselme olduğu, bunların yanı sıra iş etiği olan kurumların ürünlerinin daha kaliteli olduğunu düşünenlerin oranında ise herhangi bir artış görülmediği göze çarpıyor.

’Uluslararası şirketler iş etiği standartlarına ulusal şirketlere göre daha çok uyar’ diyenlerin oranı ile ’Devletle ilişki içinde olan kuruluşun kendi koyduğu iş etiği kurallarına uyması zordur’ diyenlerin oranında da artış gözlemleniyor. Bunların yanı sıra, Türkiye’de özel sektör, kamu sektöründen daha fazla iş etiğine sahiptir diyenler ile iş etiği olan firmalar haksız rekabete uğrar diyenlerin oranlarında yüzde 1 ile yüzde 3’lük bir düşüş görülüyor.

Türkiye’de iş etiğinin yerleşmesi için ekonomik iyileşme gerektiğini düşünenlerin oranı yüzde 90 düzeyinde bulunuyor. Türkiye’de ekonominin daha iyiye gitmesi için iş etiğinin iyileşmesi gerektiğini” düşünenlerin oranında ise 2002 yılı ile kıyaslandığında herhangi bir değişim olmadığı görülüyor.