Ova sular altında kalınca ekimler gecikmeli yapıldı

Muş Ovası sular altında olduğu için çiftçiler ekimlerini 1 ay gecikmeli yapmak zorunda kaldı.

80 kilometre uzunluğunda 20 kilometre genişliğinde olan ovayı çevreleyen dağlardan ilkbaharın gelmesiyle eriyen karlar ovayı sular altında bıraktı.

Vali İbrahim Özçimen, Muş’un toplam tarım arazisinin 330 bin hektar olduğunu, bu alanların yüzde 12.2.’sinin drenaj problemi ile karşı karşı olduğunu belirtti. Özçimen, 31 bin hektarlık alanının tarıma kazandırılması gerektiğini vurguladı.

Özçimen, “Örneğin bu yerlere şeker pancarı ekimi yapıldığında 900 bin ton şeker pancarı üretilerek 10 trilyon 800 milyar gelir elde edilebilecektir. Bu da memleketimiz ve ülke ekonomisi bakımından büyük bir önem taşımaktadır. İlkbaharda nehir sularının kabarması nedeniyle Muş Ovası’nda tarım ancak haziran ayı ortalarında yapılabilmekte, bu da çiftçinin ürün verimini olumsuz yönde etkilemektedir.” dedi.

Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki iller arasında 1 ay gecikmeli olarak ekim yapabildiklerini söyleyen çiftçilerden Ahmet Türkcan, “6 ay kış mevsiminden sonra bir ay da ovanın sular altında kalması nedeniyle buğday ekimini bir ay gecikmeli yapmak zorunda kalıyoruz. Bu da verimi düşürüyor. Ekonomimizi yok eden bu nedenlerden dolayı Türkiye’nin en fakir ili olduk. Sanayinin bulunmadığı ilimizde halkın geçim kaynağı tarıma bağlıdır. Muş ovasında drenaj sorunu çözümlenmedikçe çiftçinin fakirlik sorunu da sona ermeyecektir.” diye konuştu.